ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
תביעות להשבת כספי סבסוד תשתיות ציבוריות בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ומושבים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מי היורש?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים נבחרים
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים בתחומי עיסוק המשרד
לא מוכרים בגלל שימושים את המבנים משכירים ומתפרנסים - חלק ב - סיפור מהחיים
סיפור מהחיים - המשך המאמר
לא מוכרים בגלל שימושים את המבנים משכירים ומתפרנסים - חלק א
השכרת יחידות דיור בנחלות - ביום 24.12.18 אושרה במועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה 772 ...
השכרת בתי מגורים ומבנים בנחלות בעידן ההיוון – חלק ג
השכרת בתי מגורים ומבנים בנחלות בעידן ההיוון -חלק ב
השכרת בתי מגורים ומבנים בנחלות בעידן ההיוון -חלק א
בהתאם להחלטות רמ"ילא ניתן להשכיר בתי מגורים ומבנים בנחלות ועמדנו על שני חריגים...
שניים אוחזין בנחלה
הסוגיה של "שניים אוחזין בטלית" (מסכת "בבא מציעא") עוסקת בשאלה של חלוקת רכוש בין שני צדדים שכל אחד טוען לבעלות מלאה על הרכוש.
כעת נשאל, כיצד הסוגיה שעלתה במקורות תסייע לנו כיום במסגרת תהליך של חלוקת זכויות בנחלה בין שני יורשים כאשר לא נותרה צוואה?
"היום הרת עולם" ראש השנה תשע"ט
"אמא של החיים"
ערכתי לאמא רעיה צוואה בה היא קבעה שהנחלה תחולק בין הילדים, שניים יקבלו זכויות במגרש שיפוצל ושניים נוספים יקבלו מגרש שני שיפוצל מהנחלה ואודי יקבל את הנחלה המפוצלת. אודי ויתר על המינוי של הבן הממשיך והוא בוטל.
"צוואה" או "מתנה" או "בן ממשיך"
הורים מתבלטים כיצד לבצע העברה של הזכויות בנחלה לדור ההמשך בצורה הנכונה ביותר, כאשר המטרה היא בלשונם של ההורים "שהילדים לא יריבו ביניהם".
ארבע יחידות בשלושה מבנים
חשוב לשים לב כי עידן הנחלה המהוונת מביא עימו הרבה מאוד שאלות שלא היו על "השולחן" עד היום ובייחוד בנושא של הסדרת שימושים וזהות בעלי הזכויות בנחלות ובמגרשים שיפוצלו מנחלות...
שימושים חורגים בנחלות ומשקי עזר
בכנס שערך משרדנו בסמינר אפעל ביום 26.6.18 שכותרתו "שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות ומשקי עזר" נחשפו עשרות המשתתפים לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף ביום 25.10.17.
הורשת נחלות בעידן ההיוון - מאמר שני בסדרה
מי יקבל את הזכויות בנחלה כאשר נותרו בן זוג ויורשים נוספים?
מהפכה בכללי הורשה של נחלות
רשות מקרקעי ישראל הודיעה כי היא ערכה שינוי מהותיבכללי ההורשה שהיו נהוגים עד היום בנחלותוביטלה את ההעברה האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה.
יחידה שניה במשקי עזר ומגרשים מקצועיים
הבהרה - החלטה 1521 לא חלה על מגרשים מקצועיים אלא רק על משקי עזר...
נא להכיר! החלטה 1553
אחת ההשלכות המרכזיות והמשמעותיות ביותר שהתרחשו לאור כך שפורסמה ההודעה על המועד להתחשבנות מחדש היא, שחלף מעולמנו המושג "דמי ההסכמה" בגין חלקת המגורים (המוכר ימשיך לשלם דמי הסכמה בגין החלקות החקלאיות) ונכנס לעולמנו באופן סופי המונח: "דמי רכישה".
חלוקת עיזבון בין יורשים - חבויות המס בגין תשלומי איזון - מאמר ראשון בסדרה
לא בכל מקרה שווי בית מפוצל נטו ישתווה לגובה הפיצוי בגין 2/3 משווי נחלה מלאה נטו וגם לכך יש פתרונות עליהם נעמוד במאמרים הבאים...
השכרת יחידות בעידן הנחלה המהוונת
אל תאמרו "לי זה לא יקרה" – יש כיום אכיפה מאסיבית מצד הרשויות ו"אפס" סבלנות לשימושים חורגים ובייחוד לאלו שלא ניתנים להסדרה – תבחנו היטב את המצב התכנוני בנחלה ותחפשו את הפתרונות המתאימים בכדי להימנע מתשלום קנסות.
נחלה לדורות - יום השואה תשע"ח - חלק ב'
נחלה לדורות - יום השואה תשע"ח - חלק א
לאה חששה מאוד לשתף את הילדים בדילמה שהעסיקה אותה והדירה שינה מעיניה. היחסים בין הילדים היו טובים והיא פחדה שהדיון על הנחלה יגרום למחלוקות שהיא לא תדע כיצד להתמודד איתן בגילה המבוגר.
המתנה פירקה את המשפחה
תזכרו - מעשים שתעשו היום ישפיעו על עתיד המשפחה והנחלה ולכן תקפידו לבחון את הפעולות ותקדימו מחשבה למעשה. חג פסח שמח! ...
הסדרת חריגות בניה בהחלטה 1523?
נוהל העבודה ליישום החלטה 1523 עדיין בתהליך התהוות בתקווה כי יומצא לציבור בהקדם.
אהבה של סבא - ירושת המשק החקלאי
הילדים הרגישו את הכאב החד שפילח את החזה אבל את הנעשה אין להשיב. אבא כבר לא בחיים והפצע לא יגליד לעולם. החלטה אחת גמלה בליבם פה אחד - ניר יקבל את הנחלה באהבה ואנחנו נעשה הכל בכדי לשמר את הזיכרון של אבא לדורי דורות.
מע"מ במכירת נחלה
..התוצאה היא שיש להסדיר בהסכם המכר את החבות במע"מ ביחסים בין מוכר וקונה ולהיות עירניים לגבי חובת הדיווח למע"מ בגין המכירה.
מלכודת מס בתהליך איוש נחלות פנויות
שימו לב לבעיה בה נתקלו כאשר רצון ההורים הוא שיפוצלו שני מגרשים מהנחלה החדשה גם כאן יש לפעול במנגנון הנאמנות....
החלטה 1445 - איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
אגודות מתבקשות לשים לב לתיקון בלוח 2 לתמ"א 351ב ולבצע את התהליך של איוש הנחלות הפנויות או המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים, בהתחשב בכך שבנגב וגליל ניתנה תוספת למכסת יח"ד ללא קשר למכסה שנותרה ...
נקודה טובה לט"ו בשבט תשע"ח
במגזר החקלאי משפחות רבות מגיעות ל"בורות עמוקים" לאחר שעתיד הנחלה עלה על השולחן.
התחשבנות מחדש בהחלטה 1523
הניסיון מלמד שעדיף להשקיע את הכספים בהסדרה מאשר לשלם קנסות שלא מסדירים זכויות אלא רק גורמים לעגמת נפש לבעלי הנחלות...
דילמות בתהליך פיצול מגרש מנחלה
לאור הבשורה המשמחת שהתקבלה מרמ"י לפיה ניתן לרשום את המגרש המפוצל ע"ש בעלי הנחלה נשתף את הקוראים בדילמה שחזרה ועלתה בישיבות גישור בין הורים לילדים -ע"ש מי נרשום את המגרש שיפוצל מהנחלה בכדי לא לגרום לחיכוכים בין הילדים כבר כיום?
עידן משקי העזר המהוונים
נביא לידיעת הציבור, כי בימים אלה אישרה הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) שעל יד המועצה הארצית לתכנון ובניה, החלטה באשר למשקי עזר שהיו קיימים בשנת 1992 שבהם לא בוצעו פיצולים.
שימו לב! להנחות אזורי עדיפות עד 31.12.17 בהחלטה 1523
אנו ממליצים ביישובי קו עימות לבצע יישום של ההחלטה בהקדם לאור החלטות משתנות ביחס לאזורי עדיפות לאומית – החלטה על שינוי מאזור "קו עימות" לאזור עדיפות לאומית א' – משמעותה מאות אלפי שקלים!!!
שלוש יחידות בשלושה מבנים נפרדים בחלקת המגורים
החלטה 1523 תאפשר את הבנייה של הבית השלישי,הרביעי ואולי חמישי בחלקת המגורים בנחלה על ידי ביטול הרצף הבין דורי ורכישה של מלוא הזכויות בחלקת המגורים....
תכנון מס בדמי רכישה
התוצאה היא, שדמי הרכישה בהחלטה 1523 במקרה של פיצול שני מגרשים מהנחלה וגם במקרה של פיצול מגרש אחד אינם מהווים "תשלום איזון" קלאסי אשר חייב במס שבח ובמס רכישה...
נא להכיר! החלטה 1523
ההחלטה קובעת כי שטח חלקת המגורים בעת יישום ההחלטה לא יעלה על סך של 2.5 דונם. במקרים בהם חלקת המגורים גדולה מסך של 2.5 דונם במסגרת תב"ע שאושרה עד ליום 27.3.07 ניתן לרכוש את השטח מעבר ל- 2.5 דונם בתשלום 91%...
משקי עזר "הילדים החורגים"
אנו רואים כי חלו שינויים מהותיים במדיניות של רמ"י בכל הקשור למשקי עזר ובייחוד בשטח חלקת המגורים שקובעה לסך של 2 דונם בלבד...
איך מוכרים את המגרש שיפוצל מהנחלה?
שימו לב, שהפוטנציאל הגלום בפיצול מגרש אחד או יותר מהנחלה לא ניתן למימוש מידי ככל ובעל הנחלה מעוניין למכור את הזכויות, אלא שמדובר בעסקה ארוכת טווח עם סיכונים כלכליים, משפטיים ומיסויים ...
הילד המועדף
לעיתים פעולות בנחלה עשויות לעורר מחלוקות עוד בחיי ההורים שנובעות מפחדים וסיפורים שהילדים שומעים על "קביעת עובדות בשטח" בניסיון לבצע מחטף של הנחלה ובהרבה מקרים מדובר רק בדמיונות שמביאים לפירוק של משפחות בחיי ההורים.
השלכות מס שבח החל מיום 1.1.18
נבקש להסב את תשומת הלב כי מכירת נחלה החל מיום 1.1.18 יש בה כדי להביא לצמצום משמעותי בחבות במס שבח לכמחצית מזו הקיימת היום ואף יותר מזה.
התחדשות בראש השנה תשע"ח
השנה האחרונה הביאה לפתחנו סיפורים רבים ומגוונים על משפחות שחוות תהליכים סבוכים של הורשת הזכויות בנחלה, חלוקה בין היורשים והתמודדות בין הורים לילדים בתהליכים שדורשים ירידה לעומק השורשים של המשפחה שהחלה את דרכה בנחלה עוד מזמן הסבא והסבתא.
סדרת מאמרים בנושא "עידן הנחלה המהוונת" – מאמר שני בסדרה - נחלה מפוצלת
לסיום נזמין את ציבור הקוראים לשלוח אלינו שאלות הקשורות לסדרות שלעיל או סיפורים מהם נוכל ללקט את הנבחרים שיוכלו לעניין את הציבור ולנתח את ההשלכות המשפטיות, השלכות המס, וההשלכות הכלכליות והמשפחתיות, במטרה לסייע לציבור להתמודד עם הדילמות הרבות שעומדות ...
הורשה בעידן הנחלה המהוונת - מאמר ראשון בסדרה
ככל שהשנים חולפות ערך הנחלה עולה ועידן הנחלה המהוונת יביא לכך שערך הנחלות יעלה עוד יותר מה שיעמיד אותנו מול סוגיות סבוכות בחלוקה של נחלות ולכן יש להקדים מחשבה בטרם ביצוע בניה בנחלה, חלוקה או עריכת צוואה...
פריצת דרך בתהליך אישור בית שלישי בנחלה
"עידן הנחלה המהוונת" ויישום החלטה 1464 במרחבי רמ"י מביאים רוח חדשה למגזר החקלאי.
נחמה ונחלה - סיפור על מסע פנימי לטו' באב תשע"ז
במגזר החקלאי למרבה הצער יש מקרים רבים של פירוק משפחות על רקע של כסף, וחלוקה של נחלות בין יורשים. אם נמצא את המקום של הנתינה נוכל לשמור על הזוגיות, על המשפחה וגם על הנחלה לדורות.
מס שבח והיטל השבחה ב"עידן הנחלה המהוונת"
רשות מקרקעי ישראל פתחה את השערים בכל המרחבים והחלה ליישם את החלטה 1464 במסלול "דמי כניסה" 3.75% + מע"מ ובמסלול "דמי רכישה" 33% + מע"מ.
תהליך עבודה (אגודה) ליישום החלטות 823 ו- 1464תב"ע חדשה שלוש יחידות בשלושה מבנים ב"עידן הנחלה המהוונת"
תהליך העבודה מתבצע בשני שלבים: תהליך קולקטיבי - מעבר מזכויות "בר רשות" ל"חכירה לדורות" בהתאם להחלטות 823 ו- 1311. תהליך קולקטיבי או פרטני - יישום החלטה 1464 בשני מסלולים "דמי כניסה" ו- "דמי רכישה".
הגברת האכיפה במושבים
לכן אנו חוזרים ומבקשים - ועדים המבקשים לקדם תב"ע למושב, חייבים לקיים אספות כלליות ולהסביר את הדרישות המתוארות לעיל שעולות מצד הועדות בכדי להכין את הציבור בטרם עת...
הסדרת שימושים בנחלות ובמשבצת האגודה בכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת"
"עידן הנחלה המהוונת" החל בימים אלה להיות מיושם ברשות מקרקעי ישראל, כך שכל המרחבים יודעים לקלוט בקשות לתשלום "דמי כניסה" (3.75%) ו- דמי רכישה (33%)לפי החלטה 1464.
"משפחה ונחלה" - יוצאים לחירות פסח תשע"ז - חלק ב'
המשפחה מעל הכל - סיפור מהחיים לפסח תשע"ז: - הפתרון והסוף המפתיע
"משפחה ונחלה" - יוצאים לחירות פסח תשע"ז - חלק א'
המשפחה מעל הכל - סיפור מהחיים לפסח תשע"ז:
סיפורים מהחיים על "משפחה ונחלה"
הפשרה שנראית לכאורה הכי גרועה היא יותר טובה מכל פסק דין שיינתן ללא שליטה של הצדדים...
הבכורה נרכשה בנזיד עדשים
"עובדות שנקבעות בשטח ישפיעו על המשפחה לשנים רבות"
סוגיות בנושא חבויות מס ב"עידן הנחלה המהוונת"
לפיכך, מי שרוכש נחלה ומעוניין לקזז את מס התשומות בגין מרכיב החלק החקלאי נדרש להראות קיומו של עסק לצורכי מע"מ...
ברוטו או נטו זו השאלה?
בהתאם להחלטות רמ"י לא ניתן למכור חלק מנחלה אלא נחלה מלאה בלבד ועל כן יש לתכנן היטב מכירת נחלה מפוצלת ועל כך תובא הרחבה בעדכון המקצועי הבא ב"ה.
חישוב מסלול מחדש בהחלטה 1473 - הסדר הביניים
בדיונים של חברים חדשים מול קיבוצים, עלו סוגיות חברתיות שביקשו לבחון מה יהיה במצב שבו החברים החדשים יהיו בעלי זכויות קניין ואילו החברים הוותיקים יוותרו עם זכויות חוזיות בהתאם למצבם כיום?
סיפור על מפגש בין עכבר העיר ועכבר הכפר
חשוב במיוחד שהורים יפנימו את הכלל שאת הנחלות לא משעבדים בשום מקרה. כל "תקלה" שתתרחש אצל הילדים תשפיע ישירות על ההורים וכבר חווינו הורים שנזרקו מביתם כאשר הזכויות נמכרו על ידי נושים באמצעות כינוס נכסים או בעת גירושין של הילדים.
סוגיות מיוחדות בחלוקת עיזבון בין יורשים
התוצאה היא שיש לבצע חלוקה של זכויות בנחלה בין היורשים בהקדם לאחר פטירת ההורים ובהתאם לכך לבדוק היטב את העובדות בטרם ביצוע חלוקה של הנחלה בין היורשים.
מס ריבוי דירות לא יחול על בעלי נחלות
עלתה שאלה במקרים רבים - האם בעל הנחלה יוכל לרשום את המגרש שיפוצל מהנחלה על שמו?...
הנחות אזורי עדיפות לאומית בהחלטה 1464
בסיום תהליך יישום החלטה 1464, בעל הנחלה יחתום על הסכם חכירה לדורות לפי החלטה 1311 (גם בעלי חוזה חכירה בתוקף יידרשו להחליף את ההסכם לנוסח שנקבע בהחלטה 1311) ובנוסף בעל הנחלה יחתום על נספח להסכם בהתאם למסלול שנבחר על ידו בהחלטה 1464: "דמי כניסה" או "דמי רכישה".
בית שני ושלישי ב"עידן הנחלה המהוונת"
בעידן הנחלה המהוונת הגיעה העת לשים קץ לטעויות העבר ולהתחיל את העידן החדש בהבנה עמוקה ומלאה של המציאות המשתנה ובהתאם להסדיר את היחסים בכדי לשמור על הנחלה לדורות בתוך המשפחה...
החלטה 1464 יוצאת לדרך
בעידן הנחלה המהוונת מכירה תביא לבכי לדורי דורות שכן הקונה ייהנה מכל ההטבות שמקנה החלטה 1464 לאחר שהמוכר ישלם את "דמי הרכישה" לרמ"י בעת המכירה...
"עידן הנחלה המהוונת" בשנת תשע"ז – סיכום שנה במגזר החקלאי
...ולבסוף נזכור את עיקרון העל - נחלות לא מוכרים אלא מעבירים את הזכויות לדור הבא של עידן הנחלה המהוונות.
הסכם ממון מציל חיים
הסכם שמסדיר את היחסים בין ההורים לבין הילדים או הסכמי ממון בין בני זוג, הם מצילים חיים ממש!
המועד לביצוע "התחשבנות מחדש" בהחלטה 1464
אנו ממליצים לבעלי הנחלות ובעלי התפקידים באגודות לפעול בהקדם לביצוע הפעולות הנדרשות בשטח משבצת האגודה ובשטח הנחלות לצורך הכנת הקרקע ליישום ההחלטות...
חמישה יורשים בנחלה אחת
העיקרון של אי מכירת הנחלה ושמירתה לדורות צריך להנחות הורים כאשר הם כותבים צוואה. הצוואה חייבת להיות מפורטת...
מי הוא היורש ש"מוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי"?
לעריכת צוואה בעידן הנחלה המהוונת יש להתייחס כמו לאקט משפטי ומשפחתי שיציל ממש את המשפחה ממאבקי ירושה מתמשכים...
צוואה מוקדמת וצוואה מאוחרת מי גובר?
ב"עידן הנחלה המהוונת" ניתן יהיה לבנות שלושה בתים בנחלה, מה שיאפשר להורים להכניס שני ילדים לנחלה. מצב זה דורש תיאום ציפיות מראש בין הילדים להורים בכדי למנוע סכסוכים ועל מנת לאפשר מגורים משותפים בהבנה ובהרמוניה עם כל המורכבות שיש במגורים של שלושה ילדים, חתנים, כלות, נכדים והורים בתוך נחלה אחת.
דור שלישי לחריגות
"חריגות בניה ושימושים חורגים" אלו הנושאים שנמצאים כיום על סדר היום הציבורי כאשר לפתחנו עומד יישום החלטה 1311 העוסקת במעבר מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" והחלטה 1464 שמטרתה היוון חלקות המגורים בנחלות.
החלטה 1464 רגע לפני יציאה לדרך...
בעת כניסה להסדר לפי החלטה 1464 יידרש בעל הנחלה המחזיק חוזה חכירה בתוקף לחתום על ביטול ההסכם שבתוקף ולחתום תחתיו על הסכם חכירה לפי הנוסח שאושר בהחלטה 1311. חוכר שלא יסכים לבטל את ההסכם הקיים, לא יוכל להצטרף להסדר לפי החלטה 1464...
החלטה 1458 - תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה
החלטות 1458 ו- 1316 מאפשרות הסדרת מבנים וחסכון רב בתשלום דמי שימוש בגין שימושים חורגים וחריגות בניה ואנו ממליצים לבחון היטב את השימוש בהן ...
מי היורש?
יש לבחון היטב מי המוריש ומי היורש, שכן רק עמידה בהוראות הסעיף תעניק את הפטור ממס שבח...
החלטה 1458 - רמ"י אישרה השכרת מבנים לפל"ח
התנאי העיקרי לביצוע עסקת פל"ח על מבנה חדש או מוסב הינו "הסדרת שימושים לא מוסדרים"...
נא להכיר! החלטה 1464
אנו ממתינים להשלמת ההכנות לפתיחת המחלקות ברמ"י ליישום החלטה 1464 ואנו צופים כי הדבר יתבצע בתחילת שנת 2017 ...
הידועה בציבור "ניקתה" את הכסף והנחלה
מה נכון לעשות בכדי לא לאבד את הזכויות בנחלה לידוע/ה בציבור?
משיעבוד לחרות בחג הפסח תשע"ו 21.4.16
אנו מאחלים לכל בית ישראל פסח שמח וכשר, שמחה, בריאות ויציאה מ"עבדות לחרות". - סיפור מקרה
צוואה הדדית! לא מה שחשבתם!
בית המשפט קובע, כי הצוואה המאוחרת גוברת על הצוואה ההדדית הואיל ולא ניתן לקיים את הצוואה ההדדית ומאשר את הצוואה המאוחרת ...
הריסה או הסדרה זו השאלה?
הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה הינו תנאי הסף העיקרי לצורך יישום החלטה 1399.
מהי חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון?
כללם של דברים, כאשר אחד ההורים נפטר והותיר אחריו נחלה ונכסים נוספים אין למהר ולהוציא צו ירושה/צו קיום צוואה ולחלק את הנכסים בין היורשים, אלא יש להפעיל שיקול דעת ולתת את הדעת להשלכות המס העתידיות שיהיו לחלוקה הנוכחית.
האם להעביר את הנחלה במתנה או למנות "בן ממשיך"?
דילמה נפוצה בה מתחבטים בעלי נחלות היא: האם להעביר את הנחלה במתנה לאחד הילדים בעודם בחיים או למנות "בן ממשיך"?
חלוקת הנחלה בין היורשים ב"עידן הנחלה המהוונת"
בעידן הנחלה המהוונת ישתנה באופן מהותי המצב המשפטי של הזכויות בנחלות...
"חלופת האגודה" בקיבוץ המתחדש - עדכונים בהחלטה 1380
עדכון החלטה 1380 מיום 13.1.16 - רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי:..
מס השבח עולה ב- 2016
נעיר,כי גם אם נותרו נושאים "פתוחים" בין הצדדים ניתן להכניס בהסכם "תנאים מתלים" ועדיין ההסכם הינו בתוקף ויום החתימה על ההסכם נחשב "כיום המכירה" לצורך דיני המס.
"בן ממשיך" או "בן מחריב"
בדור הנוכחי אין מקום למינוי של בן ממשיך לא במסגרת הסכם משולש ולא במסגרת הסכם דו צדדי...
שלוש יחידות בשלושה מבנים 16.12.15 *
אישור הבית השלישי ביחד עם יישום החלטה 1399, אישור תב"ע למושב ועדכון תמ"א 35, יקנו לבעלי הנחלות אפשרויות הורשה וניצול מיטבי של הזכויות בנחלה ויתקנו עוול של שנים במעבר לעידן הנחלה המהוונת.
הכנת המושב והנחלות לעידן שלוש יחידות בשלושה מבנים
חברי ועדים ובעלי נחלות מתבקשים לפעול כבר בימים אלה ולבחון את המצב המשפטי של משבצת המושב והנחלות על מנת לעמוד בתנאי הסף שהמרכזי ביניהם הוא הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה במבנים של האגודה ובנחלות ..
הילד לא ידע מוסר מהו?
למרבה הצער, במקומותינו רבים הסיפורים על הורים שהעבירו זכויות במתנה לאחד הילדים ומצאו עצמם לאחר שנים במערכה משפטית מול הילדים כאשר ההורים מבוגרים ותשושים.
תקלות מס בעסקאות מכר של נחלות
אנו מבקשים, כי תבצעו בדיקות מקיפות בטרם ביצוע העסקה ולא רק את בדיקות המיסוי אלא גם בדיקות פיזיות ותכנוניות בנחלה, בועדה, ברשות, לרבות בנושא של שימושים חורגים וחריגות בניה ובהתאם יש לבצע את העסקה מבלי להותיר את המוכרים בחשיפה כלפי הקונים...
צעד נוסף ליישום החלטה 1399 – 28/10/2015
לפיכך, אנו ממליצים לכל בעל נחלה, לפעול להסדרת הנחלה על מנת לעמוד בתנאי הסף ליישום ההחלטה...
דני הרפתן - ירושת המשק החקלאי
"שימו לב להבטחות שאתם מבטיחים לילדים" - זהו משפט המפתח שילווה אותנו ברשימה זו.
יום כיפור תשע"ו - ירושת המשק החקלאי - תכנון מס ומניעת מאבקי ירושה
...את השורות הבאות אני מבקש להקדיש ליורשים של נחלות במגזר החקלאי במטרה לנסות להאיר מספר נקודות שאולי יביאו לחשבון נפש וימנעו מאבקי ירושה...
שינויים במס שבח על יורשים והסכמים משפחתיים בנחלות
לפיכך, המלצתנו לאחר טיפול במקרי הורשה רבים, בהליכי גישור והליכים משפטיים הינה, לא לחתום על הסכמים משפחתיים, אלא לקבוע חלוקה במסגרתה אחד מהיורשים יירשם כבעל הזכויות ויפצה את האחרים לרבות במסגרת הליכי פיצול מגרש/ים מהנחלה או למכור את הזכויות.
מבצעי אכיפה משולבת בנחלות
בסופו של יום "המסך ירד" וגם טענות של "אכיפה סלקטיבית" אינן עומדות במבחן בית המשפט. אז אל תאמרו" לי זה לא יקרה" אלא תרימו את הכפפה ותבחנו את מצבכם ויפה שעה אחת קודם. .
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1399
ביום 29.7.15 חתם שר האוצר על החלטה 1399 אשר מחליפה באופן רשמי את החלטה 1355 שליוותה אותנו מחודש מרץ 2014.
הסכמי ממון וצוואות במגזר החקלאי
עלינו לזכור, כי כאשר אחד מבני הזוג ילך לבית עולמו, הזכויות בנחלה יעברו בשלמות לבן הזוג שנותר בחיים. הוראות אלו קבועות בהסכמי המשבצת ובהסכמי החכירה. המטרה היא, לשמור על שלמות המשק החקלאי ולא לפצלו (למעט פיצול מגרש מנחלה), כאשר קיימת חובת התגוררות ועיבוד ברציפות של הנחלה.
גזירות מס הרכישה 12.6.15
ברור כי במצב דברים זה כדאיות הרכישה עבור רוכש כזה מוטלת בספק שכן היא מגדילה לו את עלות רכישת הנחלה במאות אלפי ₪...
סיפור לחג השבועות
אשתף אתכם בסיפור על שלושה יורשים שירשו נחלה לפני 10 שנים. ההורים לא הותירו צוואה אחריהם ...
"מס ירושה" או "מתנה" 7.5.15
כאשר בוחנים שיקולי מס (תשלום מס ירושה) למול שיקולים של העברת הנחלה במתנה לאחד הילדים, יש להכיר את כל העובדות המפורטות לעיל ולקבל החלטה לא רק על סמך שיקולים כלכליים ...
ארבעה פטורים במשפחה אחת
נזכיר, כי ההמלצה היא להורות לילדים לחתום על הסכם ממון עם בן/בת הזוג בטרם בניית בית בנחלה, על מנת להגן על זכויות ההורים בעת פרידה של הבן או הבת מבן או בת הזוג וכן על הסכם בין ההורים לילדים ...
מחשבה טובה לחג הפסח תשע"ה
...בהליך הגישור כל אחד מהאחים עבר תהליך של יציאה מחושך לאור, משעבוד לחירות ורק בזכות התהליך הנפשי שכל אחד עבר והתובנות כי המשפחה היא מעל לכל צלחנו את הדרך ובליל הסדר הקרוב המשפחות ישובו לחגוג ביחד. ...
החלטת מועצת מקרקעי החלטה 1314 - הסדר ביניים:
העקרונות של ההחלטה הוחלו גם במקרה של קיבוץ שלא קיבל החלטה על שיוך ומבקש לקלוט חברים חדשים ולבצע בניה באמצעות כספים של החברים.
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1380 - חלופת האגודה
הקיבוץ יחתום על הסכם "חכירת משנה" מול החבר במסגרתו יעניק לחבר זכויות חוזיות בחלק המבונה בלבד כאשר הקיבוץ יוותר כבעל זכויות הקניין במגרש.
פרויקטים בשטח המחנה בקיבוצים שטרם קיבלו החלטה על שיוך דירות
יש לזכור, כי לאחר החתימה על הסכם הקליטה וקבלת החברים באסיפה הכללית, החברים הופכים להיות לחלק בלתי נפרד מהקיבוץ ועל כן, יש לנהוג בשקיפות מלאה שתגביר את האמון ולאחד כוחות לשנים רבות.
התחשבנות מחדש
שלב הפיילוט ביישום החלטה 1355 - אז מה עושים ב"תקופת הביניים"?
היזהרו ממלכודת מס השבח בחלוקת הנחלה בין היורשים!!!
בעת עריכת צוואות יש לבחון את החבויות במיסי מקרקעין, בדמי רכישה, בדמי שימוש, היטל השבחה ולהתחשב במצב הבינוי בנחלה בחריגות ובשימושים חורגים...
החתן הסחטן
עצה שאני רוצה שתאמצו והיא – לא לשעבד את הזכויות בנחלה לטובת בניית בית לילדים.
אבות סימן לבנים
הנחלה אוגרת בתוכה סנטימנטים רבים, הן כלפי ההורים והן כלפי הילדים שגדלו בנחלה. הנחלה מעלה על פני השטח רגשות עצומים, כאשר מבקשים לחלק אותה או להעביר אותה לאחד הילדים...
סוגיות בהחלטה 1355 - הסדרת זכויות המגורים בחלקות המגורים בנחלות
בימים אלה מתקיים הפיילוט ביישובים: אמץ, קדרון, ניר בנים וכפר מימון, מתבצע גיוס של כח אדם למחלקת חוזי חכירה לדורות בהתיישבות ואנו מקווים כי "פתיחת השערים" תתבצע עד מחצית שנת 2015.
הורשת ה"משק החקלאי" בראי החלטה 1355
סיפורים רבים סיפרנו על מלחמות וייסורים העוברים על יורשים בעת שההורים הלכו לעולמם, והותירו אחריהם נחלה, מבלי שנכתבה על ידם צוואה המורה כיצד לנהוג בנחלה.
תיקון תנאי הסף בהחלטה 1355
בימים אלה הוגשה הצעה לתיקון החלטה 1355 (הצעה 527), אשר תידון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום 18.11.14.
ארבעה אחים ונחלה אחת
בימים אלה אנו עורכים סדרה של ימי עיון העוסקת ביישום של החלטה 1355. המטרה היא להסביר לבעלי הנחלות ולאגודות כיצד ליישם "מחר בבוקר" את ההחלטה, להסביר את היתרונות, ההטבות, הבעיות ביישום ההחלטה, לדון בהשלכות של ההחלטה על זכויות החקלאים בחלקות המגורים...
סוגיות בנושא יישום "חלופת האגודה" בקיבוץ המתחדש
העיקרון המרכזי עליו יש לשמור הינו שקיפות מלאה כלפי החברים בעת הצגת החלופה לשיוך...
החלטת הנהלה 3139 מיום 17.1.2012 - "התחשבנות מחדש" הסדר הביניים ליישום החלטה 1355
נותר לנו ללמוד מהניסיון בשטח ולהסיק מסקנות מכל מקרה ומקרה שמגיעים לטיפול בנושאים עיקריים אלה: העברת זכויות בין בני משפחה, מכר נחלות, הורשה וצוואות, תוספות בניה בנחלות, פיצול מגרשים מנחלות.
דילמות מוסריות לקראת ראש השנה בנושא "משפחה ונחלה"
הורים – בעלי זכויות בנחלות – שיפעלו בדרך של הסתכלות פנימית ויבינו את המציאות כמה שיותר מוקדם ולא בגיל מאוחר – יוכלו לזכות במשפחה מלוכדת ובשנים ארוכות של נחת מהילדים ומהנכדים...
סיפור על נחלה, אמא ובת והבן ממשיך
סיפור נוסף על מערכת יחסים בעייתית בין אמא, בת והבן ממשיך הגיע לשולחננו והפעם נדרשנו למצוא פתרון יצירתי על מנת לסייע לאמא מבוגרת ולביתה להציל את הבית שנבנה על ידי הבת בנחלה מפני האח הבוגר המתגורר גם הוא בנחלה ולפניכם סיפור המקרה.
החלטה 1355 יוצאת לדרך
תכירו את המספר החדש של החלטה 1155 והוא מהיום 1355. מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הפרדת החלטה 1155 לשתי החלטות: למושבים 1355 ולקיבוצים 1366. בהחלטה 1355 הוטמעו מספר תיקונים עליהם דובר רבות מאז אישור החלטה 1155 בבג"ץ בחודש יוני 2011.
חלופות לשיוך דירות בקיבוצים - עדכון סטטוס הצעות והחלטות פרויקטים בשטח המחנה בקיבוץ המתחדש
קיבוצים מתחדשים שחתמו על הסכמי קליטה עם חברים חדשים ולא קיבלו החלטה על שיוך ו/או בקיבוצים שקיבלו החלטה על שיוך ומבקשים ליישם את החלטה 1155-...
בנים גידלתי ורוממתי - על שימושים חורגים ולא מוסדרים
קיימים מקרים בהם בעל הנחלה עושה שימוש במבנה שנבנה בטרם חוקק חוק התכנון והבניה (1965) אך לייעוד שונה מהייעוד המקורי של המבנה.
פיצול מגרשים מנחלות - שלב התכנון והשלב הקנייני
הליך הפיצול הינו אמצעי המאפשר, מחד, מגורים של שני יורשים בנחלה (בעתיד נקווה לשלושה יורשים), אך, מאידך, יש להשתמש באמצעי זה, בהבנה, בזהירות וברגישות הנדרשת המאפיינת את חלוקת הנחלה בין היורשים...
המסלול החלופי "חכירת משנה" בקיבוץ המתחדש
הוועדה פרסמה את טיוטת המסקנות ביום 12.5.14במסגרת דו"ח הוועדה לבחינת הסדר להקניית זכויות למגורים לאגודות הקיבוצים כאלטרנטיבה להחלטות 751 ו- 1155.
עדכון סטטוס בנושא יישום הוראות החלטה 1155
ברור לנו, כי היישום של ההחלטה יביא לפתחנו את "הדור הבא" של הנחלות שיהיה דור "הנחלות המהוונות" אליהן אנו נתייחס ברמה המשפטית, המיסויית, הכלכלית, החברתית, בהיבטי ההורשה, בהיבטי האגודה, באופן שונה לגמרי, מהאופן בו התייחסנו לנחלה אותה הכרנו עד היום.
סיפור על כלה שהפכה לתקלה
ראיה מפוכחת בטרם בניה בנחלה, תשמור לא רק על הנחלה לדורות אלא גם על שלמות המשפחה לדורות...
שווי הנחלה בעת מכירה והפטור ממס שבח לבית המגורים
המסקנה המתבקשת הינה, כי יש לבחון היטב את שומות מס השבח ודמי ההסכמה בעת המכירה ולפעול בהליכי השגה על מנת להותיר את מירב התמורה בידי בעל הנחלה
סיכום כנס למושבים מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" שהתקיים ברמת אפעל ביום 12.3.14
ביום 12.3.14, משרדנו ערך כנס למושבים ברמת אפעל, לכנס הגיעו כ- 150 משתתפים.
הצעה לשינויים מהותיים בהחלטה 1155
כעת נותר לבחון את פרוטוקול הישיבה ואת ההחלטות שיתקבלו בעקבות הישיבה במסגרת תיקון החלטה 1155. נוכח השינויים המפורטים לעיל, מומלץ לשים לב היטב להחלטות שיתקבלו בזמן הקרוב בנושא זה, בייחוד ביחס לבעלי הנחלות המבקשים לבצע העברת זכויות....
סוגיות נבחרות בנושא "הורשת המשק החקלאי" ה"ידועה בציבור" נישלה את הילדים מהזכויות בנחלה
במקרה של גרושים/אלמנים (גם בנישואין ראשונים במקרים מסוימים), יש לחתום על "הסכם ממון" עם בן/בת הזוג ולהסדיר את היחסים ביחס לנחלה ולהורות כי במקרה של פרידה או מוות, לא קיימות לבן/בת הזוג זכויות בנחלה ולקבוע ויתור של בן/בת הזוג ללא זכות חזרה ולהוסיף לכך תצהיר מטעמם...20
עדכון סטטוס - מאבק הקיבוצים מול רשות מקרקעי ישראל בנושא היתרי הבניה
תנועת הקיבוצים מנהלת מו"מ עיקש מול הרשות החל מחודש אוקטובר 2012 ולאחר שהרשות "הקפיאה" את היתרי הבניה בקיבוצים.
עריכת צוואות וחלוקת הנחלה בין היורשים לפי החלטה 1155
החלטה 1155 אשר תיושם בקרוב על ידי רמ"י, מקנה לבעלי הנחלות פתרונות יצירתיים לחלוקת הנחלה בין היורשים ונמחיש זאת באמצעות סיפור מהחיים.
מ"בר רשות" ל"חכירה לדורות" כיצד עובד התהליך?
המטרה ברשימה זו הינה, להסביר לבעלי הנחלות אשר שנים רבות הקימו ועיבדו את הנחלות והיו בעלי זכויות "בר רשות" כיצד לפעול...
רוכשים נחלה ומתכננים להרוס את בית המגורים הישן ולבנות חדש תחתיו ? היזהרו ממלכודת מס הרכישה !
נתחיל בסיפור שהגיע לשולחננו ולאחר מכן נסביר את התקלות בעסקה ואת המסקנות המתבקשות.
שימו לב למלכודת מס הרכישה בעת רישום הזכויות בטאבו לפי החלטות 823 ו- 1155
תנאי הסף המרכזי לחתימה על הסכמי החכירה הינו רישום חלקות א' של הנחלות בלשכת רישום המקרקעין כיחידות רישום נפרדות בשלמות...
שווי הנחלה בעת מכירה והפטור ממס שבח לבית המגורים
המסקנה המתבקשת הינה, כי יש לבחון היטב את שומות מס השבח ודמי ההסכמה בעת המכירה ולפעול בהליכי השגה על מנת להותיר את מירב התמורה בידי בעל הנחלה.
שלושה בתי מגורים בחלקת המגורים בנחלה
העובדה כי רשויות התכנון תומכות באישור בניית שלושה בתים נפרדים בנחלה, מאפשרת לבעלי הנחלות לממש בצורה טובה יותר את ההטבות הגלומות בהחלטה 1155 וכן נותנת פתרון מעשי לבעיית ההורשה הקיימת בנחלות...
הטבות משמעותיות במס שבח למוכרי נחלות החל מיום 1.1.14
במסגרת התיקונים האחרונים שהתקבלו בחוק מיסוי מקרקעין ואשר נכנסו לתוקף החל מיום 1.8.13, התקבל תיקון בנושא הפטור ממס שבח בעת מכירת נחלה שיכנס לתוקף החל מיום 1.1.14.
קביעת שווי המכירה בעסקת קומבינציה
עסקת קומבינציה הינה עסקת חליפין בה בעל הקרקע מוכר ליזם חלק מהקרקע תמורת קבלת שירותי בנייה על חלק הקרקע שנותר בידיו...
סוגיית ניכוי המע"מ בגין דמי הסכמה ממס שבח במכירת נחלה 24.10.13
במסגרת נטל המיסים הכבד הרובץ על בעלי הנחלות במכירת נחלה, נתקלים בעלי הנחלות במושגים חדשים שלא היו מוכרים להם בטרם התכוונו למכור את הנחלה ופעמים רבות הם מופתעים לגלות כי נתח גדול מסכום התמורה עובר לקופת המדינה.
נחלה שנרכשה במשותף הביאה לפירוק של משפחה *
"משטר הנחלות" אשר נוהג במגזר החקלאי נקבע עוד בהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965, לא השתנה בהחלטה 1155 והוא מחייב את בעלי הנחלות עד ימינו.
עדכון מצב בנושא שיוך דירות בקיבוצים וחתימת רשות מקרקעי ישראל על היתרי בניה בקיבוצים
ככל והרשות תקבע בהמשך הוראות חדשות, מטיבות או מריעות, יש להתאים את הוראות ההסכמים שנחתמים כיום למצב החדש שייווצר, על מנת לאזן בין האינטרסים, לפזר את הסיכון בין הצדדים ולהביא לתוצאות הוגנות ביחס לזכויות הצדדים.
סיכום כנס למושבים שהתקיים ברמת אפעל ביום 28.8.13
ביום 28.8.13, ערכנו כנס למושבים בבית ברנד ברמת אפעל, בכנס השתתפו 150 איש ביניהם בעלי נחלות, ראשי וועדים, עו"ד, שמאים, אדריכלים, שמאים, נציגי רשות מקרקעי ישראל, ועוסקים נוספים בתחום המגזר החקלאי.
ההשלכות שיחולו על המגזר החקלאי בעקבות השינויים במס הרכישה החל מיום 1.8.13
השלכות התיקון במס הרכישה ביחס למרכיב דירות המגורים בנחלות, ישפיע על נחלות באזורים רבים ולא רק במרכז הארץ...
"דמי רכישה" במכירת נחלה בהתאם להחלטה 1155
השאלה המרכזית שנשאלת היא - כיצד ייחשב המינהל את זכויות הבניה העתידיות? ...
הליך הפיצול נכשל והנחלה נמכרה
זכרו היטב, כי הליך מכירת זכויות בבית או במגרש מפוצל, אומנם נידרש דיווח לרשויות המס בתוך 40 יום מביצוע העסקה ותשלום מיסים בתוך 60 יום מיום ההסכם, אך מבחינה קניינית, העסקה לא באה לעולם, אלא רק לאחר שיסתיים ההליך התכנוני ותתבצע עסקה במינהל ולאחר שייחתם הסכם חכירה בין המינהל לבין הקונה. עד למועד זה, יש להמתין ולהתמודד עם כל המוקשים שעשויים להימצא בדרך.
ביצוע פרויקטים ב"שטח המחנה" בקיבוצים ב"תקופת מעבר" ניתוח המצב המשפטי והצעות ליישום
שימו לב, והישמרו בזכויות החברים החדשים, אל תציעו להם מתווה של עסקה שבו לא יהיו להם זכויות בבתים או מתווה שמנוגד להוראות המינהל או כזה שעשוי להותיר אותם בסופה של הדרך עם זכויות "פגומות" ועם נזק כלכלי.
הצוואה נפתחה, הנחלה חולקה והמשפחה התפרקה
במקרה שלנו, ההורים הותירו אחרים צוואה, אך לצערנו, הצוואה נערכה באופן שהיא אינה ניתנת ליישום, מה שגרם לסוף הטראגי שיתואר להלן...
גזירות המס החדשות שיחולו על בעלי הנחלות
רבות עמדנו על נושא תכנון המס בעת מכר, רכישה, הורשה, והעברה במתנה של נחלות. חוקי המס המשתנים על ידי הממשלה במטרה להביא לעצירה של עליית המחירים בשוק הנדל"ן, משפיעים באופן ישיר גם על בעלי הנחלות, שמחזיקים בזכויות חכירה או בר רשות בנחלות.
תיקון החלטה 1271 יביא לפגיעה לא מידתית בזכויות של היישובים במגזר החקלאי
ביום 23.4.13 התקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל במסגרתה עלו לדיון נושאים מרכזיים הקשורים למגזר החקלאי ולזכויות בקרקע.
הנחלה נמכרה, אך לאן נעלמו היתרי הבניה?
אבקש להביא לשימת ליבם של בעלי הנחלות, כי יש לבצע בדיקות קפדניות בטרם ביצוע העסקאות, שכן המינהל מקשיח עמדות בכל הנושא של היתרים, חריגות בניה ושימושים חורגים בנחלות ואף עמדת הפרקליטות המייצגת את הוועדות המקומיות הינה "אפס סבלנות" ביחס למקרים אלה וגזרי הדין מעידים על קנסות גבוהים ובייחוד במקרים של שימוש לעסק במחסנים חקלאיים.
שימו לב לסוגיית החיוב במע"מ בעת מכירה ורכישה של נחלה
האם הרוכש זכאי תמיד לנכות את סכום המע"מ ששולם על ידו בגין החלק החקלאי?
מוכרים נחלה - היזהרו מחבות במס שבח בגין שימושים חורגים
בעת בחינת חבויות המס בטרם ביצוע העסקה, אנו ממליצים לבעלי הנחלות, לבחון לעומק גם את הנושא התכנוני של הנחלה ובייחוד בכל הקשור לחריגות בניה ולשימושים חורגים בנחלה.
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1271 שמה קץ להרחבות ביישובים במרכז הארץ וביישובים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב
עתיד ההתיישבות עומד מול מפנה חד ביחס להרחבות עתידיות, כאשר מושבים וקיבוצים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב ובייחוד אלו הממוקמים במרכז הארץ, ימנעו מביצוע הרחבות קהילתיות...
המינהל גורם נזקים לבעלי הנחלות כתוצאה מאי יישום החלטה 1155 אשר אושרה בבג"ץ
נשוב ונזכיר, כי החלטה 1155 (979) אושרה בבג"ץ בחודש יוני 2011 כלומר לפני כ- 18 חודשים, אך היא עדיין לא מיושמת על ידי מינהל מקרקעי ישראל.
בעלי נחלות שימו לב לחבות ב"מס היסף" בעת מכירת הנחלה
טוב יעשו בעלי נחלות הנמצאים בימים אלו במשא ומתן מתקדם מול רוכש, אם ימהרו לחתום על הסכם המכר עוד בשנת המס 2012 ולא ימתינו לשנת 2013...
האם השיוך הקנייני מאיים על עתיד ההתיישבות
אנו נמצאים כיום בתקופת מעבר דרמטית בכל הקשור למגזר ההתיישבותי ולרעיון הקיבוצי בפרט...
ההשלכות של דרישות המינהל לסיים את השיוך הקנייני על חברים חדשים בקיבוצים
הקיבוצים עוברים כיום תקופה קשה במיוחד לאור דרישת מינהל מקרקעי ישראל, לסיים את הליכי השיוך הקנייני בקיבוצים שהחלו בהליכי השיוך בהתאם להוראות החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל.
החלטה 1265 מביאה בשורה חדשה לבעלי הנחלות - המינהל אישר תעסוקה לא חקלאית מחוץ לחלקת המגורים בנחלות
שוב נותר להמתין להוראות האגף החקלאי ולהוראות המעבר על מנת שניתן יהיה ליישם את הוראות החלטה 1265 וגם כאן נוכל לומר, "עוד חזון למועד".
נוסח הסכם החכירה ביחס לחלקות המגורים בנחלות בהתאם להחלטה 1155
נכון להיום, בעלי הנחלות אינם יכולים לפנות למינהל ולבקש לחתום על הסכמי חכירה בגין חלקות המגורים...
פיצול נחלות - הסיפור על הפיצול ועונשו! חלק שני
אז מהן המסקנות שנוכל ללמוד מהסיפור שלעיל במרכזו חקלאי שביקש לכסות חובות ובסופו נאלץ למכור את הנחלה...
הגיע הסוף לעידן ההרחבות הקהילתיות ביישובים המונים מעל 400 בתי אב
התסריט ממנו חששו היישובים במגזר החקלאי התגשם בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 3212 שפורסמה ביום 22.5.12 ואשר תוקפה הינו למשך שנה עד ליום 22.5.13.
הליכי שיוך דירות בקיבוץ המתחדש - מוקשים בהסכמי שיוך בין הקיבוץ ליורשים - חלק א
יש להתייחס לעסקת ההתקשרות עם הקיבוץ כעסקה לכל דבר ועניין ובהתאם לבחון את מלוא הזכויות והחובות ביחס להליכי השיוך...
לאחר מאבק דמי הסבסוד הושבו למשתכנים בהרחבה הקהילתית בקיבוץ
בימים אלה אנו פועלים על מנת לדרוש עבור המשתכנים השבה של יתרת דמי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון ולא הועברו...
פיצול נחלה לפי החלטה 1155 או הפרדת מגרש מנחלה לפי הוראת אגף חקלאי 62
התנאים לביצוע הפיצול בהתאם להחלטה 1155 הינם, כדלקמן: ...
השלכות מס רכישה בגין חידוש חוזה חכירה בקרקע חקלאית
שאלת החבות במס רכישה בעת חידוש חוזה חכירה תלויה במערכת העובדות כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזה החכירה המקורי ובעת חידוש חוזה החכירה.
יש לפעול להשלמת הליכי השיוך הקנייני בקיבוצים
השלמת הליכי השיוך הקנייני מול מינהל מקרקעי ישראל וחתימה על הסכמי חכירה של כל חבר קיבוץ ביחס למגרש או הבית אשר שויך לו, הינה בבסיסה של החלטה 751 הקובעת את השינוי במבנה האירגוני והקצאת הנכסים לחברי הקיבוצים.
מימוש זכויות הבניה בנחלות לפני ואחרי החלטה 1155
כיצד משפיעה החלטה 1155 על מימוש זכויות הבניה בנחלות? מהי הדרך לממש את זכויות הבניה? ומהן העלויות בגין מימוש זכויות הבניה?
העברת זכויות בנחלה לאחר פטירת אחד מבני הזוג - מלכודת בהסכם הדו צדדי
בהסכם הדו צדדי, כאשר נפטר אחד מבני הזוג שהינו חבר אגודה, הזכויות בנחלה עוברות במלואן לבן הזוג שנותר בחיים, גם אם המנוח הותיר אחריו צוואה הקובעת כי הזכויות עוברות לילדיו.
סוגיות ליישום החלטה 979 בהסכמי מכר ורכישה של נחלות
החלטה 979 (1155) אמנם אושרה בבג"ץ בחודש יוני 2011, אך, כידוע, ההחלטה עדיין לא מיושמת על ידי מינהל מקרקע ישראל הואיל וקיימות מספר סוגיות לגביהן מתקיימים דיונים ורק לאחר ההכרעה ההוראות יוצאו לציבור וגם זאת במסגרת פיילוט שיערוך המינהל במספר יישובים.
חברים היזהרו מהשלכות המס בהליכי שיוך הדירות בקיבוצים
אנו נשאלים פעמים רבות על ידי חברי הקיבוצים וכן על ידי החברים החדשים, האם חל חיוב במס רכישה במסגרת הליכי השיוך החוזי...
בוטלה החלטה 1180 המתייחסת לבניה בהרחבות למגורים בקיבוצים ומושבים
החלטה 1253 באה בעקבות תלונות רבות שהובאו בפני המינהל על ידי המשתכנים ביחס לעובדה כי נמנעת מהם האפשרות לקבל הקצאה למגרשים לבנייה עצמית...
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" - "בית שני בנחלה" - מאמר שני בסדרה
אביא בפניכם סיפור נוסף על "בית שני בנחלה", על מנת שתפנימו את הלקחים ותנסו להימנע מטעויות שנעשו על ידי הורים יקרים שביקשו לעזור לילדים. על מנת לשמור על פרטיות טושטשו העובדות אך באופן שלא יפגע במהות הסיפור ובלקחים הנדרשים.
"דמי הסכמה" או "דמי רכישה" זו השאלה?
עד למועד כתיבת שורות אלה עדיין לא התפרסמו לציבור הראות האגף החקלאי להחלטה 979 (1155), אשר, כזכור, הוכרעה בבג"ץ בחודש יוני 2011 וקבעה סדר חדש בכל הקשור למכירת נחלות.
חברים בעצמאות כלכלית בקיבוץ המתחדש
המונח "חברים בעצמאות כלכלית" הוגדר בסעיף 10 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו - 2005. חברים אלה מתקבלים לקיבוץ במעמד של חברים עצמאיים שאינם מעבירים לקיבוץ את הכנסותיהם ומאידך אינם זכאים לקבל סיוע ותמיכה מהקיבוץ.
הממשלה קבעה הטבות משמעותיות בסבסוד תשתיות בישובים כפריים
בתאריך 29.1.2012 אישרה הממשלה את הצעת משרד הבינוי והשיכון לקביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה וזאת על פי הצעה להחלטה שנמסרה על ידי שר בינוי והשיכון, מר אריאל אטיאס.
ההפליה מכה שוב במגזר הכפרי
לאחר בירור מעמיק ולאחר שהתפרסם נוסח התיקון להחלטה 1186... ההטבה חלה על המגזר העירוני בלבד ואינה חלה על המגזר הכפרי.
מכירת מגרשים בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 1180 בטרם חלוף 5 שנים
תינתן אפשרות למכור את הזכויות במגרש ב"מקרים חריגים", בטרם חלוף 5 שנים מיום החתימה על הסכם החכירה...
מועצת מקרקעי ישראל קבעה הקלות לתוספת בניה למגורים עד 240 מ"ר למשך שנתיים
חוכרים יקרים, רוצו והגישו בקשות להיתרי בניה, המחאה החברית הגיעה למגזר החוכרים של המגרשים ממינהל מקרקעי ישראל.
תביעות להשבת כספי סבסוד תשתיות ציבוריות בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ומושבים
המלצתנו היא, בטרם ההתקשרות בהסכמים עם היישוב והיזם בהרחבה קהילתית במסגרת בניה עצמית או בניה מרוכזת, לבחון את החלטות המינהל החלות על הקצאת המגרשים בהרחבה ...
בניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים - כך עובדת השיטה!
...יכול להיות מאוד שאתם עומדים לשלם כספים שאסור לגבות אותם מכם!!...
בניה עצמית בהרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים
פרויקטים של הרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים נועדו על מנת לחזק את האוכלוסייה המזדקנת ובכדי להביא רוח חדשה להתיישבות העובדת המשנה את פניה.
מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה בגין דיור "בר השגה"
הוראות ההחלטה יחולו על זוגות או יחידים שהינם חסרי דיור ...
מוכרים נחלה - שימו לב לגזירות המס החדשות
ביום 3.11.2011 פורסם תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי שבמסגרתו אומצו חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג בתחום המס (להלן:"תזכיר החוק") אשר כוללות מספר שינויים ובהם כאלו שיש להם השפעה על חבות המס בעת מכירת נחלה.
מה יקרה למחיר הנחלות לאחר אישור הוראות האגף החקלאי להחלטה 979
בימים אלה אנו עדים לשינויים רבים המתחוללים בתחום של המגזר החקלאי ובייחוד בכל הקשור להסדר זכויות החקלאים בחלקות המגורים בנחלות.
בשורה חדשה להרחבות בישובים קהילתיים - המינהל יסייע בשדרוג התשתיות הקיימות בישובים המכילים עד 400 בתי אב
ביום 25.9.2011 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1227 המבטלת את החלטה 1223 וקובעת את ההוראות בכל הקשור לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל. ההחלטה מביאה בשורה בכל הקשור להרחבות בישובים קהילתיים, בכך שהיא קובעת, כי בישובים המכילים עד 400 בתי אב, המינהל יסייע בשדרוג התשתיות הקיימות בהתאם להחלטת מועצה מס' 1180...
מלכודת למשתכן בהרחבות מושבים וקיבוצים
"מלכודת למשתכן" אין דרך טובה יותר להגדיר את הדרך בה עוברת משפחה צעירה, מהרגע בו היא החליטה לעבור ולגור בהרחבה ביישוב קהילתי ועד למועד בו המשפחה נכנסת לגור בבית חלומותיה.
שיוך דירות בקיבוצים - המלחמה על הזכויות רק החלה!!!
מי היה מאמין, כי הליכי השיוך יביאו למלחמות על שטחים ועל זכויות, על מנת לקבוע גבולות פיזיים, שיחזיקו מעמד לדורי דורות...
מוכרים נחלה - שימו לב לתיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין
ביום 7.3.2011 אושר בכנסת תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין. במסגרת התיקון נוספו סעיפים 15 (ב) – (ה) שעניינם תשלום מקדמה על ידי רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שחייב בו המוכר.
היזהרו בהעברת הנחלה ללא תמורה לילדים!!!
חשוב להבין, שעסקה במקרקעין משפיעה על שני הצדדים מבחינה מיסויית...
היזהרו ממלכודת מס הרכישה ביישום החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל
לפני כחודש ימים התבשרנו כי בג"ץ אישר את החלטה 979 בכל הקשור להסדר זכויות המגורים של בעלי הנחלות במושבים ...
מועצת מקרקעי ישראל קבעה: הגיע הקץ להליכי השומה הארוכים בהקצאת מגרשים בהרחבות קיבוצים ומושבים
החלטה זו שמה קץ לסאגה ארוכה אשר פגעה בסופו של יום בזוגות הצעירים שביקשו לקבל זכויות במגרשים בהרחבות של קיבוצים ומושבים...
מכה קשה לבעלי הנחלות המשכירים מבנים לתעסוקה לא חקלאית - בג"ץ הכריע בגורלן של החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ו- 1101 לאחר שנים של דיונים
בג"צ ביטל את הסדר ההשכרה של מבנים לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלות...
עשה ואל תעשה בחקירות מס
עבירת מס יכולה להיות עבירה קלה שבקלות, אך לגרום בצידה לתסבוכות וללחצים, אשר ניתן למנוע אותן מבעוד מועד ...
חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה לפי תמ"א 38 - מדוע זה לא הולך?
מדינת ישראל נמצאת תחת סיכון לרעידת אדמה ובעניין זה הכתובת על הקיר כבר מספר שנים.
שימו לב לתקלת המס בביצוע פרויקטים בהתאם לתיקון מספר 2 לתמ"א 38
אומנם חוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור ממס שבח בגין מכירת זכויות הבנייה שמכוח תמ"א 38 (אך לא בגין מכירת זכויות הבנייה שלא מכוח תמ"א 38)...
פטור ממס שבח עבור שלושה בתים במכירת נחלה חקלאית
הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין אשר נכנסה לתוקף בימים אלה, מביאה עימה משב רוח רענן לבעלי הזכויות בנחלות במושבים.
מוכרים או רוכשים נחלה - שימו לב להיתרי בניה
לעיתים נמצא, כי רק חלק מבית המגורים בנחלה נבנה בהתאם להיתר וכי במהלך השנים נוספו לבית המגורים תוספות ללא היתר בניה...
מוכרים משק חקלאי או מחזיקים בקרקע במשך שנים רבות? שימו לב לרפורמה במס שבח!
בעניין זה, הרפורמה עשויה לסייע בבעיית הפטור ממס שבח במגזר החקלאי...
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1223 קובעת רפורמה בניהול וביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל בתחום הרשויות המקומיות
ביום 15.12.2010 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1223 הקובעת רפורמה בכל הקשור לביצוע עבודות פיתוח במקרקעי ישראל.
רפורמה במינהל מקרקעי ישראל מציאות או אשליה
הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, מוצאת ביטויה בהחלטת הממשלה מס. ממי/5 של רפורמה במינהל מקרקעי ישראל...
בית שני בנחלה ברכה או קללה
בית לבן הממשיך - צרות רבות נקראות ובאות ולעתים אף הדבר גורם לפירוק משפחות ולתביעות בבתי משפט ולבכייה לדורות...
רפורמה בניהול מקרקעי ישראל
מניתוח הוראות תיקון מס' 7 לחוק וכן הוראות החלטה 1185 עולה, כי אין כל בשורה לבעלי זכויות חכירה בדירות בבניינים רוויים למגורים...
אושרו ההנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון
לאחר המתנה ...אישרה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 5.7.2010, את ההחלטה ליתן הנחות בדמי היוון לרוכשים.
מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי - מאמר שני בסדרה
יודגש, כי את הזכויות בנחלה חקלאית לא ניתן לרשום ע"ש מספר יורשים בספרי מינהל מקרקעי ישראל...
הזכויות בנחלה נרשמו ע"ש הבן, וההורים נזרקו מביתם
חיבור זה הינו השני בסדרת המאמרים בנושא של העברת זכויות בנחלות ללא תמורה לילדים...
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1186 קובעת הקלות בגין תוספת בניה אך מפלה לרעה את המגזר החקלאי
החלטת מינהל מקרקעי ישראל 1184 - הבהרות ועדכונים!!!
רוכשים נחלה מיורשים - שימו לב למוקש המשכנתא
חקלאים ובעלי נחלות - היזהרו בעת העברת הזכויות בנחלה ללא תמורה לקרובים
ביום 28.12.09 התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפיה תוקנה בעלות לחוכרי קרקע למגורים ותעסוקה על קרקעות המדינה
פורסמו הוראות מעבר להחלטה 1180 של מינהל מקרקעי ישראל
מוקשים בעריכת צוואות במגזר החקלאי
שיוך דירות בקיבוצים - השלכות מס רכישה
הרחבות בקיבוצים - המינהל פרסם נוסח חדש של תצהירי אגף חקלאי בהתאם להוראות החלטה 1180 אך לאן נעלמו הוראות המעבר???
מחיר הבירוקרטיה ? - מינהל מקרקעי ישראל עשוי להיתבע על עיכוב אישור עסקאות בהרחבות קהילתיות וגרימת נזקים עצומים למשתכנים
החלטת מינהל 1184 הקובעת הקלות בתשלום דמי היתר בגין שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש מפלה לרעה את המגזר החקלאי והחקלאים יושבים עדיין מנגד בשקט???!
בגוף ההחלטה קיימת הפליה יסודית ומהותית של המגזר החקלאי ביחס למגזר העירוני, שכן נקבע, כי כאשר החוכר שילם למינהל דמי היוון ...
מלכודות במסגרת עסקאות קבוצות רכישה
בעסקה זו, הדירה לא נרכשת מקבלן ובכך למעשה, חוסכים חברי הקבוצה את הרווח היזמי של הקבלן וכן חוסכים
החלטת מינהל 1184 הקובעת הקלות בתשלום דמי היתר בגין שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש מחריגה את המגזר החקלאי
ביום 29.3.09 נחתמה על-ידי שר האוצר היוצא, רוני בר און, החלטת מינהל 1184, הקובעת הקלות בעניין תשלום דמי היתר למינהל ...
כיצד נגבה מס רכישה בעסקת רכישה של מגרש בהרחבה של קיבוץ או מושב
חשיפה למע"מ במכירת נחלה
רבים המוכרים נחלה אינם מתייחסים לעובדה כי ייתכן ויחול חיוב במע"מ בגין עסקת המכר.
כביש 6 כגורם המרכזי בעליית מחירי הנדל"ן באזור עמק חפר ולב השרון
התפתחות השוק של הנחלות במושבים
דמי הסכמה - הסיפור על החטא ועונשו
פיצול דירת המגורים בנחלה - זהירות מוקש מס במכירה
החלטת מינהל 1180 המתייחסת לבניה למגורים של אגודות ישובים חקלאיים קובעת שינויים משמעותיים בכל הקשור להקצאת מגרשים בהרחבות!!!
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי