ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
מהי חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
השכרת בתי מגורים ומבנים בנחלות בעידן ההיוון -חלק א
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים מוכרים נחלה - שימו לב לגזירות המס החדשות
מוכרים נחלה - שימו לב לגזירות המס החדשות
מאת: עו"ד שניר שער (רו"ח) וע"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 3.11.2011 פורסם תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי שבמסגרתו אומצו חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג בתחום המס (להלן:"תזכיר החוק") אשר כוללות מספר שינויים ובהם כאלו שיש להם השפעה על חבות המס בעת מכירת נחלה.

כידוע, בעת מכירת נחלה יש לערוך שלושה חישובי מס. האחד, פטור ממס שבח בגין מכירת בית המגורים. השני, חבות במס שבח בגין מכירת החלק החקלאי. השלישי, חבות במס שבח בגין מרכיב זכויות הבנייה. במילים אחרות, מרכיב התמורה המיוחס לחלק החקלאי וזכויות הבנייה חייב במס שבח ששיעורו נקבע בהתאם ליום הרכישה של הנחלה. כך, אם יום הרכישה הינו בין 1.4.61 לבין 31.12.2011 הרווח הריאלי ממכירת הנחלה (בניטרול מרכיב האינפלציה) היה מחולק בין שתי תקופות: האחת, מיום הרכישה ועד 7.11.01 שיעור מס השבח היה 45% ואילו מיום 8.11.01 ועד ליום מכירת הנחלה שיעור מס השבח היה 20%. כל זאת נכון באם מכירת הנחלה תהיה עד ליום 31.12.2011. ואולם, אם מכירת הנחלה תהיה ביום 1.1.2012 והלאה, אזי שיעור מס השבח יגדל ויחושב באופן הבא:  מיום הרכישה ועד 7.11.01 שיעור מס השבח יגדל ל-  48% (ולא 45%) ומיום 1.1.2012 ועד ליום המכירה שיעור מס השבח יגדל ל 25% (ולא 20%). יוער, כי ביחס לתקופה שמיום 8.11.01 ועד ליום 31.12.11 לא חל שינוי והמס יעמוד על 20%.

עוד נדגיש, כי במסגרת תזכיר החוק מוצע לקבוע מס נוסף בשיעור אחיד של 2% מסכום ההכנסה החייבת של אדם מכלל מקורותיו (משכורות, הכנסה מעסק, רווחי הון ושבח מקרקעין וכו') שמעל סף הכנסות של מיליון ₪ לשנה. לפיכך, אם הכנסותיו של אדם מכל מקורותיו וכן ממכירת הנחלה יביאו אותו למצב של רווח מעל מיליון ₪ לשנה, הרי שתיתוסף לחבות המס שלו 2% נוספים, דבר שיגדיל את חבות המס האפקטיבית ממכירת הנחלה.

נמחיש את השינוי הצפוי באמצעות הדוגמא הבאה: מכירת נחלה מניבה רווח ריאלי (רווח בנטרול האינפלציה) החייב במס שבח בסך של 3 מיליון ₪. יום הרכישה של הנחלה 1.11.67. אם מכירת הנחלה הינה בשנת המס 2011 מס השבח הצפוי הינו כ – 1,179,000 ₪. לעומת זאת אם מכירת הנחלה תהיה בתחילת שנת 2012 מס השבח צפוי להיות הינו כ – 1,295,000 ₪, כלומר, תוספת מס של כ – 116,000 ₪. נבהיר כי ככל שהמכירה תהא מאוחרת לתאריך 1.1.2012 הרי שהפרש מס השבח יהיה גבוה עוד יותר, הואיל וחלק הרווח שצמח לאחר 1.1.2012 יהיה חייב ב 25% מס שבח ולא בשיעור של 20% מס שבח.

כללם של דברים, לאור העלאת שיעורי המס הצפויים החל מיום 1.1.2012 יש לשקול הקדמת הכנסות ומכירת הנחלה עוד בשנת 2011 על מנת למנוע תשלומי מס גבוהים, שכן הקדמת מכירת הנחלה יכולה להוביל להפחתת חבות המס הכוללת של העסקה.

השוק של הנחלות מושפע רבות מיישום הוראות החלטה 979 לאחר אישור ההחלטה בבג"ץ והשאלה הנשאלת מה יקרה לשוק הנחלות לאחר אישור הוראות האגף החקלאי להחלטה 979 ובייחוד למחיר הנחלות מעסיקה רבים וטובים בתחום המגזר החקלאי. העובדה כי מוכר הנחלה יידרש לשלם "דמי רכישה" בצירוף החבויות במס בהתאם לתזכיר החוק המפורט לעיל, מצריכה חשיבה מעמיקה על ידי בעלי הזכויות בנחלות, לרבות יורשים אשר קיבלו זכויות בנחלה ומבקשים לבצע עסקת מכר ואינם מודעים להשלכות המס הגלומות במכירה.

הנה אנו עדים שוב לגזירות מס חדשות על בעלי הנחלות אשר למרבה הצער והאבסורד, נחשבים "כבעלי הון" ונדרשים לשלם מס נוסף בעת מכירה החל על "עשירים", בגין נחלה שהוחזקה בידיהם שנים רבות. להיכן נעלמו העקרונות של גאולת קרקעות ואידיאולוגיה, לכך אין תשובה במסגרת הסדר החברתי החדש!

הכותבים מתמחים בעסקאות ובמיסים במגזר החקלאי   
www.lieblaw.co.il
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי