ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
רוכשים נחלה מיורשים - שימו לב למוקש המשכנתא
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
סיפור על מפגש בין עכבר העיר ועכבר הכפר
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
כיצד מחשבים את מס השבח במכירת נחלה עם שני בתים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים בניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים - כך עובדת השיטה!
בניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים - כך עובדת השיטה!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

בניה ב"שטח המחנה", בניה בתוך "הקו הכחול", "שכונת בנים", הרחבה "בתוך הקיבוץ", "הקיבוץ המתחדש", אלו רק שמות נרדפים, למלכודת הדבש המבקשת לתפוס ברשתה את החברים הקיימים, הבנים, החברים החדשים והחברים בעצמאות כלכלית, במסגרת הפרויקטים הנבנים ב"שטח המחנה" בקיבוצים.

אנו עדים כיום לאופנה הנוהגת בקיבוצים במטרה להזרים רוח חדשה בקרב החברה המזדקנת,  לפיה, מחליטים בקיבוצים רבים לקבל משפחות צעירות לשורותיהם, כאשר המטרה היא להתרפק על זיכרונות העבר של העירוניים, אשר ראו את הקיבוצניקים מתגוררים בבתים צמודי קרקע כאשר מסביבם מדשאות רחבות ידיים, ילדים על טרקטורים, אהבה חופשית, ילדים בכיף וחברה מחבקת.

נכון, התיאור יכול לגרום לנו לחיוך רחב ולתחושות של אושר, וברור כי במקרים לא מעטים הוא אכן מתקיים, אך, למצער, כאשר בוחנים את הפרויקטים לעומק, מוצאים, כי השלווה מתחלפת באכזבה והחיבוק של הקיבוץ לחברים והחברים החדשים, למעשה הוא "חיבוק דב".   

אם נבחן את הדברים לעומק המלכודת, נמצא, כי הבניה בתוך "שטח המחנה" בקיבוץ, היא למעשה דרך עוקפת החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל, באמצעותה, ניתן להכשיר את הדרך לגבות כספים מחברים חדשים, מתחת לעינו הבוחנת של המינהל ומבלי לתת דין וחשבון לגורם כלשהו בתהליך, וכפי שיוסבר להלן.

החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל, אשר אושרה בחודש מאי 2009, סתמה את הגולל על הקיבוצים והמושבים לקבל "כספים אסורים" במסגרת הרחבות קהילתיות. ההחלטה קובעת, כי האגודה, היזם והמשתכן, יחתמו על תצהירים במסגרתם יצהירו, כי למעט דמי היוון למינהל ודמי פיתוח תשתיות ציבוריות שאושרו על ידי המינהל, לא שולמו כספים נוספים לגורם כלשהו וכן כי הקצאת המגרש למשתכן, לא הותנתה בתשלום כלשהו ו/או המשתכן לא חוייב להתקשר עם היזם לקבל שירותי בניה ו/או שירותים אחרים לפיתוח המגרש.

מבחינה של הדברים במהלך התקופה מיום שהתקבלה החלטה 1180, ניתן לראות, כי לאחר שהמינהל החל ליישם את החלטה 1180, ירדה כמות ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים והחלה להופיע התופעה של בניה בתוך "שטח המחנה" בקיבוצים וקבלה של חברים חדשים בקיבוצים וכן בניה עבור בנים של חברי הקיבוצים.

למעשה, הבניה בשטח המחנה בקיבוץ, הינה בניה על שטח שהקיבוץ קיבל בו זכויות מהמינהל בהתאם להסכם בין המינהל לאגודה, כאשר החבר החדש שיתקבל לקיבוץ, יחתום על הסכם עם הקיבוץ ביחס למגרש וכן על הסכם מול היזם ביחס לבניה, אך לא יקבל זכויות חכירה במגרש, אלא רק "זכויות חוזיות" במסגרת הליך "שיוך חוזי" ובעתיד, ככל והקיבוץ יחליט, יוכל לקבל זכויות מהמינהל במסגרת "שיוך קנייני" ולשלם דמי היוון למינהל ולחתום על הסכם חכירה ביחס למגרש.

הליך קבלת החברים החדשים וגביית הכספים על ידי האגודה וכן הליך בניית הבתים של החברים החדשים וגביית הכספים עבור הבנייה ופיתוח התשתיות, לא נדרש אישור מהמינהל, לאחר שאושרה התכנית החדשה במסגרת הרחבת הקיבוץ ואף ההסכמים עליהם חותמים החברים החדשים, לא נדרשים לעבור את הביקורת של המינהל, שכן מדובר בבנייה בתוך "שטח המחנה" ולא ב"הרחבה קהילתית" ועל כן, הקיבוץ, כביכול, יכול לקבוע לעצמו את הכללים ולגבות כספים לפי שיקול דעתו ללא כל ביקורת מצד הרשויות.

לאחר טיפול בעשרות מקרים של חברים חדשים, בנים, וחברים בעצמאות כלכלית בקיבוצים, נמצא, כי מערכת ההסכמים הינה "מלכודת דבש", אשר יכולה בסופו של יום לגרום לנזקים עצומים לחברים ומומלץ להיזהר, משנה זהירות, בטרם חתימה על מסמך כלשהו.     

יש לבחון את הכספים הנגבים מהחברים החדשים עבור "הון אגודה", רכישת של "מניות יצרניות", "דמי קבלה", החזר הוצאות משפטיות, החזר הוצאות פיתוח בקיבוץ הישן, ועוד ועוד מונחים כאלו ואחרים אשר משמעותם אחת - גביית כספים עבור המגרשים שהינם בבעלות מינהל מקרקעי ישראל!!!

כמו כן, יש לבחון את גובה כספי הפיתוח הנגבים מהחברים ואת התשלומים עבור עבודות הבניה והביטחונות הניתנים לחברים כנגד התשלומים. יש לוודא, כי לא משולמים כספים אלא כנגד ערבויות מהיזם וכי התשלומים מועברים בתהליך הבניה עבור עבודות שבוצעו בפועל ולא עבור עבודות שיבוצעו בעתיד.

שיהיה ברור, אנו תומכים ומברכים את התופעה של עיבוי האוכלוסייה בקיבוצים במסגרת הקיבוץ המחדש, וברור, כי קיימים מקרים בהם עובדים לפי הכללים, אך מצאנו, כי חברים רבים מוצאים עצמם במצוקה רבה מול אגודות שאומרות להם לבחור בין הדרך המוצעת או הדרך החוצה ועם כך לא ניתן להשלים.

זה הזמן חברים, לפקוח את העיניים ולהבין, כי הקיבוץ יכול להיות מקום נהדר לחיות בו, אך גם אם אתם בנים של חברים, יכול להיות מאוד שאתם עומדים לשלם כספים שאסור לגבות אותם מכם!!

ולסיום אומר, כי הוראות החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל אומנם לא חלות על בניה "בשטח המחנה" בקיבוצים אך ללא ספק, המדיניות של ההחלטה הקובעת שאין לגבות כספים עבור המגרשים או כספים שלא אושרו על ידי המינהל, חלה כאן ללא צל של ספק וזהו המקום בו נדרש המינהל להתערב ולקבוע כללים ברורים ביחס לבניה ב"שטח המחנה" בקיבוצים, על מנת להגן על זכויות הבנים של החברים, חברים חדשים וחברים בעצמאות כלכלית, שהם משפחות צעירות המבקשות לעקור את חייהם מהעיר ולגור בקיבוץ המתחדש.

הכותב מתמחה בייצוג חברים בבנייה "בשטח המחנה" בקיבוצים  www.lieblaw.co.il
* 22.1.2012

<
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי