ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
ארבע יחידות בשלושה מבנים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הורשת נחלות בעידן ההיוון - מאמר שני בסדרה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים מועצת מקרקעי ישראל קבעה הקלות לתוספת בניה למגורים עד 240 מ"ר למשך שנתיים
מועצת מקרקעי ישראל קבעה הקלות לתוספת בניה למגורים עד 240 מ"ר למשך שנתיים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

חוכרים יקרים, רוצו והגישו בקשות להיתרי בניה, המחאה החברית הגיעה למגזר החוכרים של המגרשים ממינהל מקרקעי ישראל.

מועצת מקרקעי ישראל קבעה בישיבה שהתקיימה ביום 31.1.2012 כי חוכרים של מגרשים לא יידרשו לשלם דמי היתר עבור תוספת בניה למגורים ליחידה אחת או יותר עד לשטח של 240 מ"ר כאשר ההטבה חלה למשך שנתיים ימים מיום שההחלטה תיחתם על ידי שר האוצר, ושר הבינוי והשיכון ותיכנס לתוקף.

ההחלטה חלה על חוכרים של בתים צמודי קרקע והיא באה לתקן את הוראות החלטה 1186 אשר התקבלה בחודש מרץ 2010 וקבעה כי במגרשים אשר הוקצו מהמינהל ושולמו בגינם תמורה למינהל בהתאם לשטח לבניה בפועל, יכיר המינהל בסכום ששולם למינהל בעת ההקצאה כתשלום עבור מלוא זכויות הבניה בהתאם לתכנית שהיתה בתוקף בעת הקצאת המגרש וזאת במגרשים עד לשטח של 280 מ"ר. במגרשים אשר שטחם עולה על 280 מ"ר ואשר שולמה בגינם תמורה למינהל בעת ההקצאה בהתאם לשטח בניה בפועל נקבע, כי ישולמו דמי היתר בגין השטחים המבוקשים בהיתר הבניה בגובה מלוא דמי החכירה בסך של 91%, החל מהמטר הראשון.

חוכרים רבים המתינו לתיקון הוראות החלטה 1186 אשר הפלתה לרעה את החוכרים של מגרשים ששטחם מעל 280 מ"ר. כעת, לאחר שהתחוללה המחאה החברתית, תוקנה ההפליה, שכן ההחלטה החדשה קובעת הקלה המגלמת בתוכה הטבה בסך של מאות אלפי שקלים עבור חוכרים של מגרשים במרכז הארץ ובאזורי הביקוש ויש לזכור כי היא חלה לשנתיים בלבד.

ההחלטה קובעת, כי עבור תוספת בנייה מעבר לשטח מבוקש בהיתר הבניה של 240 מ"ר, יגבה המינהל מהחוכר תשלום בגין דמי היתר בסך של 31% מהערך המעודכן של זכויות הבניה הנוספות, בהתאם לחוו"ד שמאי מטעם המינהל.

במקרים בהם החוכר יבקש לבנות תוספת של יותר מיחידת מגורים אחת על המגרש או במקרים בהתאם החוכר יבקש לבצע הליך של שינוי ייעוד ממגורים לייעוד אחר, יגבה המינהל דמי היוון בגובה של 31% מהערך של ההפרש בין שווי הזכויות לפי ההסכם בין החוכר לבין המינהל או של זכויות הבניה בהיקף של 240 מ"ר, לפי הגבוה מביניהם לבין הערך המלא של הקרקע לאחר ביצוע הליך של שינוי הניצול בהתאם לחוו"ד שמאי.

ההחלטה קובעת כי באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות לא יגבה המינהל כלל דמי היתר עבור תוספת בניה של יחידה אחת או יותר.

אכן מדובר בהחלטה דרמטית ובעלת משמעות כלכלית אדירה, עבור החוכרים של המגרשים אשר ללא יספק ימהרו ויגישו את הבקשות להיתרי בניה שהיו מונחות במגירות תקופה ארוכה, רק נותר לנו לקוות, כי המינהל והועדות המקומיות לתכנון ובניה יעמדו בעומס הרב שיפקוד אותם בשנתיים הקרובות.

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה במגזר החקלאי avigdor@lieblaw.co.il.
*   7.2.2012
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי