ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
התפתחות השוק של הנחלות במושבים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הידועה בציבור "ניקתה" את הכסף והנחלה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים מכירת מגרשים בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 1180 בטרם חלוף 5 שנים
מכירת מגרשים בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 1180 בטרם חלוף 5 שנים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

מינהל מקרקעי ישראל מקצה זכויות במגרשים בהרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים בהתאם להוראות החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל אשר התקבלה בחודש מאי 2009.

החלטה 1180 נולדה על מנת לנסות ולמגר את תופעת ה"כספים האסורים", לאחר שהגיעו לידי המינהל מקרים רבים בהם התלוננו משתכנים כי האגודה מתנה את ההפניה למינהל בהתקשרות עם היזם וכן  בתשלום כספים לידי היזם ו/או האגודה, כאלו אשר לא אושרו על ידי המינהל, על מנת שהאגודה תסכים להמליץ למינהל על המשתכנים לקבל זכויות במגרשים.

השינוי המשמעותי ביותר אותו הביאה החלטה 1180, קבוע בסעיף 5.3.2, לפיו, לא תותר העברת זכויות במשך 5 שנים למקבל מגרש בפטור ממכרז, החל מיום חתימת חוזה החכירה. נקבע, כי המינהל יוכל במקרים חריגים לאשר העברת זכויות במהלך התקופה הנ"ל, בכפוף לתשלום 3% מערך הקרקע לכל שנה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

הוראה זו באה על מנת למנוע עסקאות בקרקעות המינהל המוקצות למומלצים בהרחבות וזאת בכדי שהמומלץ לא ישיא רווח על קרקעות אלה ולמעשה לא יוכל לבצע עסקת יזמות בקרקע המינהל בהרחבה.

ההוראה כי לא ניתן למכור את הזכויות במגרש אלא לאחר חלוף 5 שנים מיום שנבנה שלד וגג, הביאה לירידה משמעותית בעסקאות "יזמות" בקרקעות של מגרשים בהרחבות, אך גרמה לבעיה בקבלת משכנתאות על ידי הזוגות הצעירים שהגיעו לרכוש את המגרשים שכן הבנקים טענו, כי הוראה המגבילה את המכירה גורמת לבעיה במימוש המגרש בעת היווצרות כשל בהחזר ההלוואה.

לאחר שהועברו פניות בנושא למינהל הוחלט ביום 15.2.12 על ידי הנהלת המינהל, לתקן את ההחלטה ולקבוע, כי תינתן אפשרות למכור את הזכויות במגרש ב"מקרים חריגים", בטרם חלוף 5 שנים מיום החתימה על הסכם החכירה.

במסגרת הגדרת "מקרים חריגים", נכללים הליכי מימוש משכנתא, גירושין, מחלה קשה ומוות.

יש לברך על העובדה שהמינהל קשוב לרחשי הציבור ומתאים את נהליו כך שניתן יהיה ליישם את החלטות המועצה ולא לפגוע בזכויות המשתכנים המבקשים לקבל זכויות במגרשים בהרחבות.

בהמשך לפעילות מבורכת זו, המינהל מתבקש לפעול ולתקן את הוראות החלטה 1180 כך שהן יותאמו לבעיות הקשות הקיימות בהרחבות במושבים וקיבוצים בכל הקשור לשיווק המגרשים ל"בניה עצמית" ו"בניה מרוכזת" ולגביית "כספים אסורים" ובייחוד לבעיה לפיה נגבים כספי פיתוח תשתיות ממשתכנים מבלי לקזז את דמי הסבסוד המתקבלים ממשרד השיכון בגין דמי הפיתוח.

מצאנו, כי משתכנים רבים נופלים קורבן לגביית כספים ביתר, מה שדורש מהם לפעול בהליכים כנגד הקהילה אשר רק אתמול קיבלה אותם אליה והדבר מוביל למתחים רבים בין חברי הישוב הישן להרחבה.
על כן ובכדי לשמור על מפעל כה חשוב של עיבוי וחיזוק האוכלוסייה בקיבוצים ומושבים, נדרש המינהל לתקן את הוראות החלטה 1180.

עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה בייצוג משתכנים בהרחבות  avigdor@lieblaw.co.il

*  16.2.12

יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי