ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
חמישה יורשים בנחלה אחת
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
מכירת מגרשים בהרחבות מושבים וקיבוצים לפי החלטה 1180 בטרם חלוף 5 שנים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
כיצד מחשבים את מס השבח במכירת נחלה עם שני בתים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים ההפליה מכה שוב במגזר הכפרי
ההפליה מכה שוב במגזר הכפרי
מאת:  עו"ד אביגדור ליבוביץ *

לפני כשבוע ימים התבשרנו, כי בעקבות המחאה החברתית, מועצת מקרקעי ישראל החליטה לתקן את הוראות החלטה 1186 אשר מהותה תשלום דמי היתר למינהל בגין תוספות בניה וקבעה, כי חוכרים של מגרשים לא יידרשו לשלם דמי היתר עבור תוספת בניה למגורים ליחידה אחת או יותר עד לשטח של
240 מ"ר, כאשר ההטבה חלה למשך שנתיים ימים מיום שההחלטה תיחתם על ידי שר האוצר, ושר הבינוי והשיכון ותיכנס לתוקף.

כזכור, החלטה 1186 אשר התקבלה בחודש מרץ 2010, הפלתה לרעה את המגזר הכפרי, שכן היא קבעה, כי במגרשים אשר הוקצו מהמינהל ושולמו בגינם תמורה למינהל בהתאם לשטח לבניה בפועל, יכיר המינהל בסכום ששולם למינהל בעת ההקצאה כתשלום עבור מלוא זכויות הבניה בהתאם לתכנית שהיתה בתוקף בעת הקצאת המגרש וזאת במגרשים עד לשטח של 280 מ"ר. במגרשים אשר שטחם עולה על 280 מ"ר ואשר שולמה בגינם תמורה למינהל בעת ההקצאה בהתאם לשטח בניה בפועל נקבע, כי ישולמו דמי היתר בגין השטחים המבוקשים בהיתר הבניה בגובה מלוא דמי החכירה בסך של 91%, החל מהמטר הראשון.

מגרשים בהרחבות במושבים וקיבוצים הינם בשטח מינימאלי של 350 מ"ר ולרוב הינם בשטח של
500 מ"ר ואף יותר. המגרשים הוקצו על ידי המינהל בהתאם לשטח לבניה בפועל. בהתאם להחלטה
612 מחודש מרץ 1994 שולם לפי סך קיבולת בניה מינימאלי של 100 מ"ר, בהתאם להחלטה 737 מחודש ינואר 1996 שולם לפי סך קיבולת בניה מינימאלי של 140 מ"ר, בהתאם להחלטה 959 מחודש מרץ 2003 שולם לפי סך קיבולת בניה מינימאלי של 160 מ"ר או מלוא קיבולת הבניה בהתאם להחלטת המומלץ, ובהתאם להחלטה 1180 מחודש מאי 2009 שולם בגין מלוא קיבולת הבניה בהתאם לתכנית התקפה.

מהמועד בו פורסם התיקון להחלטה 1186, רבים במגזר הכפרי תהו האם התיקון בא לתקן גם את ההפליה שקיבלה ביטוי בנוסח המקורי של ההחלטה, שכן מדובר בהטבה של עשרות ומאות אלפי שקלים לכל משפחה המבקשת להוסיף זכויות בניה.

לאחר בירור מעמיק ולאחר שהתפרסם נוסח התיקון להחלטה 1186, אשר לא נכנס לתוקף הואיל וההחלטה עדיין לא נחתמה על ידי השרים, מצאנו, כי התקוות היו לשווא, שכן גם התיקון להחלטה קובע, כי
ההטבה חלה על המגזר העירוני בלבד ואינה חלה על המגזר הכפרי.

לפיכך, בעלי הזכויות במגרשים בהרבות אשר קיבלו את הזכויות בהתאם להחלטות שלעיל, ישלמו למינהל דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא עבור זכויות הבנייה המבוקשות ואשר לא שולם עבורן בעת ההקצאה, החל מהמטר הראשון. יובהר, כי גם בנוסח התיקון לא מצוינת החלטה 959 בהגדרה של "שטח לבניה בפועל" ונושא נמצא בבדיקה.

עדיין אנו עומדים על דעתנו, כי קיימים חריגים להחלטה, ביחס למגרשים שהוקצו שלא בהתאם לשטח לבניה בפועל, (מגרשים לבעלי מקצוע וכיוצ"ב), שאז החוכר יכול לפנות בבקשה למינהל לקבל את זכויות הבניה ללא תשלום נוסף ונושא יש לבחון לעומק בטרם הגשת הבקשה לתוספת בניה.


לסיכום, מדובר באכזבה נוספת וקשה לבעלי זכויות החכירה במגרשים בהרחבות, אשר מקבלת ביטוי גם בימים של מחאה חברתית ולא ברור מדוע גם כעת ממשיכה ההפליה להכות גלים במגזר הכפרי. אולי הקברניטים חושבים כי מדובר בבני עשירים או בשכבות חזקות, כנראה זה מה שמראה על הניתוק של מקבלי ההחלטות מהשטח וחבל שכך!

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה במגזר החקלאי ובמינהל מקרקעי ישראל avigdor@lieblaw.co.il.
*   17.2.12


יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי