ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
גזירות המס החדשות שיחולו על בעלי הנחלות
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
קביעת שווי המכירה בעסקת קומבינציה
מאת: עו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים נבחרים
כיצד מחשבים את מס השבח במכירת נחלה עם שני בתים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" - "בית שני בנחלה" - מאמר שני בסדרה
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" - "בית שני בנחלה" - מאמר שני בסדרה
עו"ד אביגדור ליבוביץ  *  

אביא בפניכם סיפור נוסף על "בית שני בנחלה", על מנת שתפנימו את הלקחים ותנסו להימנע מטעויות שנעשו על ידי הורים יקרים שביקשו לעזור לילדים. על מנת לשמור על פרטיות טושטשו העובדות אך באופן שלא יפגע במהות הסיפור ובלקחים הנדרשים.

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך...", זהו פסוק מפרשת "לך לך" בספר בראשית המבקש לומר, כי כאשר אדם מתבגר עליו לבצע את הניתוק מההורים שגידלו אותו, על מנת למצוא את מקומו מחוץ למסגרת המשפחתית בעזרת הכלים שניתנו לו על ידי הוריו בשנות ילדותו. פסוק זה והפירוש שלו, מסבירים בצורה טובה, את הבעייתיות שיכולה להיווצר בעקבות בניית בית שני בנחלה וניהול חיים משותפים בסמיכות, במידה והצדדים לא הפנימו את העובדה שאמנם מדובר במשפחה, אך על מנת שהחיבור של המשפחות יצלח, לאחר הניתוק שחוו הילדים שעזבו את הבית ומבקשים לחזור, יש לערוך תכנון מוקדם ומוקפד ולדון על כל הפרטים מראש.

הילדים התבגרו ולאחר שהתחתנו והבינו כי החיים "בחוץ" יקרים ולא קלים, הם מבקשים לבחור בפתרון הקרוב והמתאים ביותר מבחינתם והוא בניית בית שני בנחלה. היצירה הנקראת "נחלה" נועדה למגורי החקלאי ומשפחתו ועל מנת שביתו של החקלאי יהיה סמוך לשטח החקלאי בו הוא מגדל את תוצרתו והיא אשר אמורה לספק את המקור למחייתו ולפרנסת משפחתו. נכון, האמרות האלו נראות כאילו נלקחו מספרי ההיסטוריה, אך אם תבדקו, תיווכחו, כי הנחלה שתחילתה במקורותינו ומוזכרת בספר תהילים "וְנָתַן אַרְצָם נַחֲלָה - נַחֲלָה, לְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ" ואשר נוצרה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל לפני שנים רבות, היא אותה הנחלה נשוא הדיון היום.

אין כל ספק, כי הרבה עבר מאז שהוגדרה הנחלה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, וכי במוקד הדיון כיום ביחס לנחלה, יש להתייחס לעובדה, כי הנחלה שעובדה שנים רבות על ידי החקלאי, היא המקום בו מבקש החקלאי לבנות בית נוסף לילדיו ואפילו יותר מבית אחד. אין מקום להפליה שנוצרה בין ההורים שגרים בעיר לבין ההורים שגרים בנחלה במושב המבקשים לסייע לילדים ולבנות עבורם בית שני או שלישי בנחלה. החלטה 979 (1155) אשר הוכרעה בבג"ץ בחודש יוני 2011, קובעת, כי ההגבלה ביחס למספר הבתים שניתן לבנות בנחלה נמצאת בהוראות תמ"א 35 הקובעת את קיבולת היחידות בכל מושב (כ- 350). אם נבחן את המושבים לאורכה של המדינה, נמצא, כי ברובם ניתן יהיה לבנות יחידה נוספת אך לא בהרבה ניתן יהיה לבנות בית שלישי ורביעי, כפי שמאפשרת, לכאורה, החלטה 979. הדבר אף משפיע על פיצול המגרשים או הבתים מהנחלות, שכן החלטה 979 אינה מגבילה את מספר הפיצולים, אך הוראות תמ"א 35 קובעת את ההגבלה, וכן העובדה כי יש להצמיד קיבולת בניה של  160 מ"ר למגרש המפוצל (קיבולת הבניה מופחתת מהשטח הבסיסי לבניה 375 מ"ר או מהשטח הניתן לבניה בהתאם לתב"ע), מה שמותיר ברוב המקרים אפשרות לפיצול של מגרש אחד מהנחלה.

אז נשוב לזוג הצעיר המעוניין לבנות בית שני בנחלה, במקרה שלנו, ההורים הסכימו לאפשר לזוג לבנות את הבית, המשפחות התגוררו זו לצד זו שנים רבות וברבות הימים ההורים הלכו לעולמם והתירו אחריהם צוואה.
נציין, כי לבן שגר בנחלה שנים רבות, היו שני אחים נוספים אשר התגוררו במקומות שונים וחיו את חייהם וכלל לא התעניינו בנחלה במהלך השנים.

במעמד פתיחת הצוואה היו נוכחים שלושת האחים, בחדר כלל לא שרר מתח והתחושה נראתה רגילה למדי. לאחר שהאחים "בילו" שבעה ימים זה במחיצתו של זה, הם הרגישו כי הקרבה שבה אליהם אחרי שנים רבות שכל אחד התרכז במשפחתו ולא מצא את הזמן לתהות על עומק היחסים.

הצוואה הוקראה, ההורים המבוגרים אשר עמלו כל חייהם בעיבוד האדמה בגידולים שונים, הותירו אחריהם מילים חמות והרבה רגשות, אך לא היה להם הרבה נכסים ולמעשה, הנחלה היתה כל עולמם והנכס היחיד אותו הם יכלו להוריש לילדים. לאחר שהוקרא הסעיף העוסק בנחלה, לפתע החל להיווצר בחדר מתח ועל פניהם של האחים ניתן היה לראות כי הם לא ציפו לשמוע את שהרגע הוקרא בפניהם. הנחלה ניתנה בירושה לאחיהם שגר כל השנים עם ההורים, כאשר ההורים לא כותבים בצוואה כל הסבר הגיוני ובכך באה הצוואה לסיומה.    

אתם כבר יכולים לתאר לעצמכם, כי כל מה שקרה לאחר צאת האחים מהחדר, הוא ההיפך הגמור משלימות או מהמונח משפחה. אז מה למעשה קרה שם? או יותר נכון, איך ניתן היה למנוע את הסיטואציה של הורשת הנחלה לבן אחד בלבד, מעשה שנראה חסר כל היגיון במסגרת העובדות המתוארות לעיל.

על מנת להבין מה הביא את ההורים שהלכו לעולמם, להסכים לחתום על צוואה בו הורישו את הנחלה לאח אחד מבלי לקבוע מנגנון פיצוי של יתר האחים, אנו צריכים להתחקות אחרי שנים רבות של יחסים בין ההורים לבין הילד שחי איתם בנחלה. בקצירת האומר אסביר, כי האח שגר בנחלה הביא לכך, כי ההורים היו תלויים בו באופן טוטאלי, כאשר הם היו מבוגרים וחסרי ישע, כך שהוא הצליח בסופו של יום לגרום לכך, כי ההורים יחתמו על צוואה בה הם מורישים לו בלבד את הנחלה, על מנת שהוא ידאג להם עד סוף ימיהם ובכדי שהם לא ייוותרו חסרי ישע. הדרך בה נעשו הדברים אינה מעניינו כאן, אלא מה יש לעשות מבחינה משפטית על מנת להסדיר את היחסים בין ההורים לבין הבן המבקש לבנות בית בנחלה ובכדי שההורים אשר יתבגרו ברבות הימים, לא ימצאו עצמם במצב בו הם תלויים בילד הגר לידם ויאבדו את העצמאות לה הם היו רגילים כל חייהם. ברור, כי המקרה הוא קיצוני, אך הלמידה ממקרים קיצוניים תפחית את מספר המקרים שהביאו להרס של משפחות, שלא לומר, מקרים בהם נתקלנו שהנחלה הועברה במתנה עוד בחיי ההורים, מבלי ידיעת יתר האחים וכאשר התכנסו הילדים לאחר שההורים הלכו לעולמם, הם גילו להפתעתם כי הנחלה אינה חלק מנכסי הירושה שנים בטרם ההורים הלכו לעולמם.

ההמלצה היא לחתום על הסכם בין ההורים לבין הילדים המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים וקובע כי לילדים אין כל זכות או חלק בנחלה אלא זכות מגורים בלבד. הילדים משקיעים כסף בבניית בית המגורים אך אין להם זכות בקרקע. יש להסדיר את המקרים בהם ההורים מבקשים לעבור להתגורר בדיור מוגן או נדרשים למכור את הנחלה בעקבות מעבר או מחלה או דורשים מהילדים לפנות את הנחלה. יש להסדיר הוראות ביחס להלוואה אותה יבקשו הילדים לקבל עבור בניית בית המגורים, והאחריות לכך. ההורים צריכים לוודא כי לא יהיה סיכון ביחס לנחלה המהווה כנכס העיקרי והביטחון היחיד לשעת הזקנה.     

חשוב מאוד להבין, כי עבור שני הצדדים כדאי ורצוי לפעול בהקדם לפיצול הנחלה, כך שהמגרש עליו בנוי הבית יירשם ע"ש הילדים וכל משכנתא אם נרשמה על זכויות ההורים בנחלה תועבר ותירשם על המגרש המפוצל ובהסכם לקבוע הוראות ביחס להליך הפיצול ונשיאה בהוצאות. יש להסדיר צוואה הקובעת את ההוראות ביחס לילד המתגורר בנחלה, פיצול הנחלה בצוואה, מכירה לצד ג' וכן מנגנון פיצוי של יתר היורשים במקרה של רכישה על ידי אחד הילדים.

אין כמובן אפשרות למנוע באופן מוחלט את הורשת הנחלה לאחד הילדים כתוצאה מהשפעה לא הוגנת, אך כאשר היחסים מוסדרים בהסכם המתייחס לסיטואציות השונות שיכולות להיווצר במהלך החיים, ההורים מרגישים יותר בטחון לפעול במקרה והיחסים לא צולחים או בסיטואציות אחרות שהחיים מזמנים, על מנת שלא ימצאו עצמם מבוגרים וחסרי ישע.

מצאנו, כי כאשר קיים הסכם מעמיק בין הצדדים, נשמרים יחסי הכוחות בין הצדדים, כך שההורים, מצד אחד, מרגישים בטחון ביחס לעתידם, והילדים, מצד שני, יודעים את מקומם.

הנחלה עוברת שינויים גדולים בכל הקשור לשימושים הנעשים בה, ובייחוד לאחר שאושרה החלטה 979, נראה שהעתיד הינו לכיוון הסדרת זכויות החקלאים בחלקות המגורים בנחלות, מתן אפשרות לבנייה במשבצת הצהובה לבעל הנחלה וקרובו, הגדלת זכויות הבניה לניצול בחלקת המגורים וכן הגדלת יחידות הדיור שניתן לבנות בחלקת המגורים. המגמה כיום היא להביא לשינויי של הוראות תמ"א 35, אשר מתעדכנת כל 4 שנים, על מנת להגדיל את מספר יחידות הדיור אותן ניתן לנצל בכל מושב וכן לשנות את תכניות בניין עיר במועצות השונות, על מנת להגדיל את זכויות הבניה. אם נביט קדימה שנות דור, נוכל לראות, כי הבנים ישובו לגבולם וראוי שכך יקרה, אך על מנת שהבנים ישוב לבית ההורים בבטחה ובכדי לשמור על שלמות המשפחות, יש להקדים מחשבה למעשים ולהסדיר את היחסים על מנת שישרור השקט לשנים ארוכות.

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה במגזר החקלאי www.lieblaw.co.il

*  24.3.12
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי