ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
"צוואה" או "מתנה" או "בן ממשיך"
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
שימו לב! להנחות אזורי עדיפות עד 31.12.17 בהחלטה 1523
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים בוטלה החלטה 1180 המתייחסת לבניה בהרחבות למגורים בקיבוצים ומושבים
בוטלה החלטה 1180 המתייחסת לבניה בהרחבות למגורים בקיבוצים ומושבים
עו"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 25.3.12 חתם שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1253 המבטלת את החלטה 1180 אשר התקבלה בחודש מרץ 2009 וקבעה שינויים דרמטיים בכל הקשור לבניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

כזכור, החלטה 1180 באה בעקבות כתבות ופרסומים רבים ביחס למציאות שנהגה עד אז בהרחבות, בייחוד בכל הקשור לגביית "כספים אסורים" מהמשתכנים וכן גביית כספים ביתר בגין פיתוח תשתיות ציבוריות, פיתוח במגרשים, כספי סבסוד תשתיות וכשלים בשיווק המגרשים לבניה מרוכזת ובניה עצמית.

החלטה 1180 קבעה, כי המועצה האזורית הינה האחראית בכל הקשור לביצוע עבודות הפיתוח הציבורי וגם בכל מקרה בו היא מבקשת להעביר את הסמכויות לביצוע הפיתוח ליישוב, עליה לפקח על ביצוע עבודות הפיתוח, לרבות באמצעות מפקח מטעמה שיאשר את העברת הכספים שהופקדו בנאמנות על ידי המשתכנים לידי הגורמים המפתחים אשר יבחרו במכרז על ידי היישוב.

החלטה 1253 באה בעקבות תלונות רבות שהובאו בפני המינהל על ידי המשתכנים ביחס לעובדה כי נמנעת מהם האפשרות לקבל הקצאה למגרשים לבנייה עצמית, בניגוד להוראות החלטה 1180, שקבעה, כי יש לשווק את המגרשים בכל שלב של ההרחבה, ביחס של 50% לבנייה עצמית ו- 50% לבניה מרוכזת. יובהר, כי מרכז הרווח של היזמים הינו בשיווק המגרשים לבניה מרוכזת, שכן באופציה זו, היזם בונה את בית המגורים על המגרש שיוקצה למשתכן, מתוך 6 דגמים שאושרו מראש על ידי המינהל, בעוד שבמגרש לבניה עצמית, מותר ליזם לגבות את דמי הפיתוח הציבורי בלבד, בסכום שאושר על ידי המינהל מראש.

סעיף 4 להחלטה 1253, קובע, כי המינהל יאשר מראש את גובה כספי הפיתוח שייגבו מהמשתכנים והסכומים המאושרים יפורסמו באתר המינהל. כמו כן, נקבע, כי סכום הסבסוד שאושר על ידי משרד השיכון בגין הפיתוח הציבורי, יופחת, מהסכום שאושר לגבייה על ידי המינהל, כאשר מהמשתכנים ייגבה סכום ההפרש בלבד בין עלויות הפיתוח המאושרות לסכום הסבסוד.

בסעיף 4.8  נקבע, כי על מנת לוודא שהוראות ההחלטה מיושמות, על האגודה והמומלץ להעביר למינהל כחלק ממסמכי הבקשה להקצאת המגרש, גם את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח לרשויות המס וזאת על מנת שהמינהל יבדוק כי בחוזה אין תנאים שונים מתנאי ההחלטה וכי לא נגבו כספים במסגרת החוזה מעבר לעלויות פיתוח התשתיות!!!  

בסעיף 4.9 להחלטה נקבע, כי הישוב יוכל לגבות סך נוסף של 3,000 ₪ - 15,000 ₪, בהתאם להגדרת אזורי עדיפות, עבור שדרוג תשתיות ביישוב הישן, אך רק באישור מראש מהמינהל. כספים אלה יופקדו בידי המועצה האזורית שתפקח כי הכספים מיועדים לביצוע התשתיות ביישוב הישן.

בסעיף 5 להחלטה נקבע במפורש, כי במקום בו המינהל ימצא כי האגודה גובה כספים, מעבר לאמור בהחלטה זו או מתנה את המלצתה בתשלום כספים שלא עפ"י החלטה זו, רשאי המינהל להקצות מגרשים אף ללא המלצה האגודה.

סעיף 9 להחלטה קובע את היחס בשיווק המגרשים לבניה עצמית ובניה מרוכזת ביחס של 50% - 50%. יובהר, כי על היישוב לקבל אישור מראש מהמינהל לשיווק מגרשים בבנייה מרוכזת ולהעביר לאישור המינהל 6 דגמי בתים ואת גובה התמורה שניתן לגבות בגינם. בכל מקרה בו לא ניתן אישור מראש לבנייה מרוכזת השיווק הוא לבנייה עצמית בלבד.


סעיף 9 טומן בחובו את התיקון העיקרי להחלטה 1180, הקובע, כי בישובי עוטף עזה וקו עימות, רשאי המינהל לאשר מראש בניה מרוכזת בשיעור של 80% מכלל המגרשים. תוקף התיקון עד הישיבה הבאה של מועצת מקרקעי ישראל.


הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה בהרחבות ובבנייה במושבים וקיבוצים.  www.lieblaw.co.il

יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי