ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
בניה עצמית בהרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
בית שני בנחלה ברכה או קללה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים לאחר מאבק דמי הסבסוד הושבו למשתכנים בהרחבה הקהילתית בקיבוץ
לאחר מאבק דמי הסבסוד הושבו למשתכנים בהרחבה הקהילתית בקיבוץ
עו"ד אביגדור ליבוביץ  *

"דמי הסבסוד" עבור פיתוח תשתיות ציבוריות אשר ניתנים על ידי משרד הבינוי והשיכון, הפכו בשנים האחרונות לגולת הכותרת בהרחבות קהילתיות, שכן הם מגלמים בתוכם הטבה משמעותית הניתנת על ידי המדינה למשפחות צעירות המצטרפות להרחבות קהילתיות המגיעה אף לסכום של 90,000 ₪ למגרש (תלוי באזור ובאופי הפיתוח ביישוב).

בהליך הבנייה של פרוייקט ההרחבה, נדרש היישוב לבצע תשתיות ציבוריות על מנת להכשיר את המתחמים של ההרחבות החדשות. לצורך מימון התשתיות הציבוריות נגבים מהמשתכנים החדשים כספי הפיתוח, כאשר בהתאם להחלטות 959 ו- 1180, הסכום הנגבה מהמשתכנים, נדרש אישור מקדים של אגף שיווק וכלכלה של מינהל מקרקעי ישראל, והגבייה של הכספים מהמשתכנים, הינה בהתאם לאישור זה בלבד.

על מנת לעודד אוכלוסיות להגיע ליישובים הממוקמים באזורים שהוגדרו כאזורי עדיפות לאומית, קו תפר וקו עימות, משתתף משרד השיכון בעלויות הפיתוח שאושרו על ידי המינהל ומעביר כספי סבסוד לידי המועצות האזוריות, המועברים ליישוב או ליזם המבצע את התשתיות הציבוריות.

בהתאם להוראות מינהל מקרקעי ישראל וההחלטות שלעיל, נקבע, כי יש לקזז את גובה כספי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון בגין כל מגרש, מהסכום שאושר על ידי המינהל לגבייה עבור תשתיות ציבוריות, כאשר מהמשתכנים יש לגבות רק את סכום ההפרש בין גובה הכספים שאושרו לפיתוח לבין סך הסבסוד בגין כל מגרש.

משרדנו מנהל מלחמות רבות על השבת דמי הסבסוד ביישובים בהם שולמו דמי הסבסוד על ידי משרד השיכון לידי הקיבוץ או היזם אך מנגד, דמי הסבסוד לא קוזזו מהתשלום עבור פיתוח תשתיות ציבוריות, כך שהמשתכנים יצאו נפסדים באופן משמעותי ובהתאם, הצד השני יצא נשכר על חשבון כספי המדינה.

במקרה האחרון אשר טופל על ידנו, יוצגו על ידי משרדנו עשרות משפחות של משתכנים אשר שילמו את דמי הפיתוח כפי שאושרו על ידי המינהל מבלי שקוזזו מדמי הפיתוח דמי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון. בין יתר המחדלים, ראוי לציין, כי המגרשים שווקו לבניה מרוכזת בלבד, למרות העובדה כי לא ניתן אישור מקדים מהמינהל לשווק את המגרשים בבניה מרוכזת אלא לבניה עצמית בלבד.

העובדה כי נגבו מהמשתכנים כספים ביתר, הגיע לידיעת המשתכנים רק לאחר שהם סיימו לבנות את ביתם. המשתכנים פנו אל משרדנו על מנת שנייצגם מול הקיבוץ, היזם, המינהל והמועצה האזורית, ולצורך השבה של הכספים אשר ניגבו ביתר במסגרת כספי הפיתוח.

מבדיקה שנערכה על ידנו במשרד השיכון וכן במינהל מקרקעי ישראל ובמועצה האזורית, עלה, כי לא נערך מכרז כדין לצורך בחירת הקבלן שיבצע את התשתיות הציבוריות ועל כן משרד השיכון מסרב להעביר את דמי הסבסוד למשתכנים. יובהר בעניין זה, כי די בכך שאושרו דמי סבסוד לצורך הפיתוח בהרחבה, וגם אם הם לא הועברו לידי המועצה ו/או היישוב ו/או היזם, על מנת שהסכום שאושר יקוזז מדמי הפיתוח המאושרים על ידי המינהל!!!

לאחר מאבק ארוך שהתנהל מול היישוב והמועצה האזורית ומשרד השיכון, הושב למשתכנים החלק הארי של דמי הסבסוד, למרות שהיישוב טען כי דמי הסבסוד לא הועברו אליו בפועל.

בימים אלה אנו פועלים על מנת לדרוש עבור המשתכנים השבה של יתרת דמי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון ולא הועברו, מפאת העובדה שלא נערך מכרז כדין לבחירת הקבלן המבצע של התשתיות ועל כן, משרד השיכון מסרב להכיר בעבודות שבוצעו בתחילת ביצוע הפרוייקט.

המסקנה העולה מהדברים והואיל והמקרה שלעיל הינו רק דוגמא למקרים המטופלים על ידנו, הינה, כי המשתכן אשר מבקש לקבל זכויות במגרש בהרחבה קהילתית של יישוב, צריך לבדוק היטב את הזכויות המגיעות לו, בכדי שלא ייגרמו לו בסופו של יום עגמת נפש והפסדים ניכרים שלא לצורך.

הכותב מתמחה בייצוג משתכנים וחברים בהרחבות קהילתיות ובבניה בשטח המחנה בקיבוצים www.lieblaw.co.il
*   7.8.2012
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי