ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
אהבה של סבא - ירושת המשק החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
שימו לב למלכודת מס הרכישה בעת רישום הזכויות בטאבו לפי החלטות 823 ו- 1155
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים נבחרים
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים הגיע הסוף לעידן ההרחבות הקהילתיות ביישובים המונים מעל 400 בתי אב
הגיע הסוף לעידן ההרחבות הקהילתיות ביישובים המונים מעל 400 בתי אב
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

התסריט ממנו חששו היישובים במגזר החקלאי התגשם בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 3212 שפורסמה ביום 22.5.12 ואשר תוקפה הינו למשך שנה עד ליום 22.5.13.

החלטה 3212 מבטלת את ממסד ועדות הקבלה בישובים המונים מעל 400 בתי אב או שמספר היחידות הניתנות לבנייה ביישוב אינו מוגבל בהתאם לתכנית מתאר ארצית (תמ"א 35). ההחלטה קובעת הסדר, לפיו המינהל יקצה את מלוא קיבולת המגרשים במכרז, כאשר אישור המינהל לקיום ההרחבה יותנה בכך שהיישוב יידרש להצהיר, כי ידוע לו שהמגרשים ישווקו במכרז וללא ועדת קבלה!!!

אין כל ספק, כי מדובר בשינוי משמעותי ביותר ביחס למגזר החקלאי אשר היה רגיל שנים רבות לערוך וועדות קבלה, על מנת לבחון את ההיתכנות להשתלבות בקהילה של המועמדים המבקשים לקבל זכויות במגרשים בהרחבות הקהילתיות.

ביטול וועדות הקבלה מהווה מכה קשה ליישובים ולהתיישבות בכלל, שכן האופי של היישוב, המרקם החברתי והמאפיינים הייחודיים שגובשו במשך שנים רבות, היו נר לרגליהן של וועדות הקבלה שהיוו שומר הסף בפני המועמדים שביקשו להתקבל ליישוב וזאת על מנת לשמור על מסורת ארוכת שנים שהביאה לכך שהיישובים הקהילתיים הפכו למוקד משיכה לאוכלוסיות מכל המגזרים ובייחוד למשפחות צעירות שביקשו לעשות שינוי בחייהן לגדל את ילדיהן ביישובים איכותיים מבחינת חברה, חינוך ומסורת, בשילוב עם אווירה כפרית.

נבהיר, כי החלטה 3212 התגבשה לאחר שהתגלתה התנגשות בין תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן: "חוק ועדות הקבלה") מחודש מרץ 2011, אשר קבע כי ההוראות המתייחסות לוועדות קבלה בישובים קהילתיים לא יחול על יישובים המונים מעל 400 בתי אב למול החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1195 מחודש מרץ 2010 אשר קבעה, כי בישובים המונים עד 500 בתי אב קבלת מועמדים תהיה בהתאם לאישור ועדות קבלה והמלצה של היישוב.      
לאחר דיונים ארוכים ביחס להתנגשות בין הוראות החלטה 1195 לבין חוק ועדות הקבלה, קיבלה הנהלת המינהל את החלטה 3212 אשר אימצה את הוראות חוק ועדות הקבלה ואף קבעה, כי יש לתקן את החלטה 1180 של מועצת מקרקעי ישראל הקובעת את ההוראות ביחס לבנייה למגורים במושבים וקיבוצים על מנת להתאימן להוראות חוק ועדות הקבלה.

התוצאה המתקבלת הינה, כי ללא כל ספק, עתיד ההתיישבות מקבל מפנה חד ביחס להרחבות עתידיות, כאשר מושבים וקיבוצים המונים מעל 400 בתי אב, ימנעו מביצוע הרחבות קהילתיות על מנת שלא לאבד שליטה על אופי האוכלוסיה ביישוב ובכדי שלא למצוא עצמם בחלוף שנות דור, כיישוב קהילתי ולא כמושב או כקיבוץ. בנוסף, מושבים וקיבוצים אשר תכננו לבצע הרחבות נוספות, עשויים לבטל את התהליכים ככל ויימצא כי מספר היחידות בהרחבות הנוספות ביחד עם היחידות הקיימות כיום עולה על 400 בתי אב והדבר עשוי לפגוע במשתכנים רבים, ככל ותחולת הוראות המעבר שנקבעו בהחלטה 3212 לא יחולו על היישוב.

מושבים וקיבוצים מתחדשים אשר קיבלו החלטות לקלוט לתוכם אוכלוסיות חדשות על מנת להצעיר את הקהילה, חוששים מאוד מאיבוד המרקם החברתי ומפגיעה במארג שנתפר במהלך עשרות שנים של בניה והתיישבות. החלטה 3212 נוגעת במקומות הכואבים ביותר של הקהילות במושבים והקיבוצים על ידי ביטול ועדות הקבלה והתוצאה הישירה לכך היא, הפסקה כמעט מוחלטת של ההרחבות הקהילתיות במושבים ובקיבוצים ומושבים המונים מעל 400 בתי אב.

כיום במושבים ההרחבות נעלמו כמעט באופן מוחלט ובקיבוצים ברחבי הארץ קיימת מגמה, להימנע מקיום הרחבות קהילתיות ולפעול בכיוון של קבלה לחברות מלאה או חברות בעצמאות כלכלית תוך בניה בתוך שטח המחנה, וזאת לאחר שנמצא, כי במקרים רבים התגלעו סכסוכים קשים בין תושבי ההרחבות לבין חברי הקיבוצים, על בסיס של גביית כספים אסורים וכן כתוצאה מהעובדה, כי  ההרחבה הינה למעשה שכונה ליד הקיבוץ ואין קשר אמיתי בין החברים לתושבי ההרחבה.

חוק ועדות הקבלה והחלטה 3212 של מינהל מקרקעי ישראל נותנים רוח גבית נוספת למגמה הקיימת בקיבוצים, להימנע מקיום הרחבות קהילתיות, מחד, על מנת למנוע מלחמות ארוכות שנים ומאידך, בכדי לא לאבד לגמרי את השליטה על אופי היישוב כאשר המגרשים ישווקו במכרז מבלי שתינתן המלצת היישוב ביחס למועמדים.    


עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות מינהל מקרקעי ישראל ובהרחבות במגזר החקלאי avigdor@lieblaw.co.il
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי