ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
צוואה מוקדמת וצוואה מאוחרת מי גובר?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
הורשה בעידן הנחלה המהוונת - מאמר ראשון בסדרה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
כיצד מחשבים את מס השבח במכירת נחלה עם שני בתים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1271 שמה קץ להרחבות ביישובים במרכז הארץ וביישובים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1271 שמה קץ להרחבות ביישובים במרכז הארץ
וביישובים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ  *

ביום 26.12.12 נחתמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1271 אשר ביטלה את החלטה 1253 ויישמה לתוכה את החלטת הנהלה המינהל 3212 מחודש מאי 2012.

הבשורה שמביאה עימה החלטה 1271 הינה ביטול החלטה 1195 אשר קבעה את העקרונות להמלצה על קבלת מועמדים ליישובים חקלאיים וקהילתיים ויישום עקרונות תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות, בכל הקשור לשיווק מגרשים בהרחבות קהילתיות בישובים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

החלטה 1271 מבטלת את המוסד של ועדות הקבלה אשר אפיין וייחד את המגזר ההתיישבותי מזה שנים רבות, כאשר היא קובעת במפורש, כי ביישובים קהילתיים במרכז הארץ וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב או שמספר היחידות הניתנות לבנייה ביישוב אינו מוגבל בהתאם לתכנית מתאר ארצית או מחוזית, שיווק המגרשים ייעשה באמצעות מכרז של המינהל וללא ועדת קבלה.    

ביטול וועדות הקבלה מהווה מכה קשה ליישובים ולהתיישבות בכלל, שכן האופי של היישוב, המרקם החברתי והמאפיינים הייחודיים שגובשו במשך שנים רבות, היו נר לרגליהן של וועדות הקבלה שהיוו שומר הסף בפני המועמדים שביקשו להתקבל ליישוב וזאת על מנת לשמור על מסורת ארוכת שנים שהביאה לכך שהיישובים הקהילתיים הפכו למוקד משיכה לאוכלוסיות מכל המגזרים ובייחוד למשפחות צעירות שביקשו לעשות שינוי בחייהן לגדל את ילדיהן ביישובים איכותיים מבחינת חברה, חינוך ומסורת, בשילוב עם אווירה כפרית.

נכון להיום, אגודות המבקשות לבצע הרחבה קהילתית, יידרשו בהתאם להחלטה 1271, להעביר למינהל אישור מקדים לפיו האגודה מאשרת את ביצוע ההרחבה בהתאם לתנאי ההחלטה, כלומר שיווק המגרשים במכרז של המינהל ללא וועדות קבלה.

יש להבהיר, כי ההחלטה מטילה מכה קשה גם בכל הקשור להעברת זכויות עתידית במגרשים, שכן נקבע, כי לא ניתן יהיה להתנות את העברת הזכויות במגרשים באישור ועדת קבלה ביחס לזהות מקבל הזכויות.

יתר הוראות ההחלטה נותרו בעינן, ברוח החלטה 1180, אשר התקבלה בחודש מאי 2009, וקבעה לראשונה את אמות המידה לשיווק מגרשים בהרחבות במטרה להתגבר על תופעת הכספים האסורים שניגבו בהרחבות.

נזכיר, כי ההחלטה קובעת איסור מפורש על גביית כספים אסורים במסגרת שיווק המגרשים וכן איסור על חיוב המשתכנים בהתקשרות עם נותני שירותים ותשלום כספים וכן מתנה את שיווק המגרשים באישור המינהל מראש לגובה דמי הפיתוח הציבורי הנגבה מהמשתכנים.

התוצאה המתקבלת מאישור ההחלטה הינה, כי ללא כל ספק, עתיד ההתיישבות עומד מול מפנה חד ביחס להרחבות עתידיות, כאשר מושבים וקיבוצים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב ובייחוד אלו הממוקמים במרכז הארץ, ימנעו מביצוע הרחבות קהילתיות על מנת שלא לאבד שליטה על אופי האוכלוסיה ביישוב ובכדי שלא למצוא עצמם בחלוף שנות דור, כיישוב קהילתי ולא כמושב או כקיבוץ.     

מושבים וקיבוצים מתחדשים אשר קיבלו החלטות לקלוט לתוכם אוכלוסיות חדשות על מנת להצעיר את הקהילה, חוששים מאוד מאיבוד המרקם החברתי ומפגיעה במארג שנתפר במהלך עשרות שנים של בניה והתיישבות ועל כן, נראה כי ללא ספק, ביטול ועדות הקבלה בהחלטה 1271, תביא להפסקה כמעט מוחלטת של ההרחבות הקהילתיות במושבים ובקיבוצים במרכז הארץ וביישובים בנגב ובגליל המונים מעל 400 בתי אב.    


עו"ד אביגדור ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות מינהל מקרקעי ישראל ובהרחבות במגזר החקלאי avigdor@lieblaw.co.il

*   13.1.2013

יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי