ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
פיצול מגרשים מנחלות - שלב התכנון והשלב הקנייני
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
פיצול דירת המגורים בנחלה - זהירות מוקש מס במכירה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים ההשלכות שיחולו על המגזר החקלאי בעקבות השינויים במס הרכישה החל מיום 1.8.13
ההשלכות שיחולו על המגזר החקלאי בעקבות השינויים במס הרכישה החל מיום 1.8.13
מאת: עו"ד ורו"ח שניר שער ועו"ד אביגדור ליבוביץ

בימים אלה אמור לעבור בקריאה שניה ושלישית חוק ההסדרים יחד עם אישור תקציב המדינה לשנים 2013 – 2014.

ברשימה זו, נבקש לעמוד על השינויים במס הרכישה שאמורים להיכנס לתוקף ביום 1.8.13 ואשר ישליכו באופן ישיר על רוכשי נכסים במגזר החקלאי ובייחוד בכל הקשור לרכישת נחלות ומגרשים בהרחבות.

דירת מגורים יחידה/"משפרי דיור" - ראשית נאמר, כי ההחמרה במס הרכישה על "משפרי דיור" שהופיעה בהצעת החוק ירדה מן הפרק, ולכן רוכשי דירת מגורים יחידה ימשיכו ליהנות ממדרגות מס הרכישה המופחתות לפי החישוב הבא: על חלק השווי שעד 1.47 מיליון ש"ח לא ישולם מס רכישה. על חלק השווי העולה על 1.47 מיליון ₪  ועד 1.744 מיליון ש"ח ישולם 3.5% מס רכישה ועל חלק השווי העולה על 1.744 מיליון ש"ח ועד 4.5 מיליון ש"ח ישולם 5% מס רכישה ועל חלק השווי שמעל 4.5 מיליון ועד 15 מיליון ישולם 8% מס רכישה ועל חלק השווי שמעל
15 מיליון ישולם 10% מס רכישה.

הגדלת מס הרכישה על דירות בשווי מעל 15 מיליון -  על מנת לממן את הגירעון שנוצר מביטול הגדלת מס הרכישה על משפרי דיור, הוחלט על הגדלת מס הרכישה לשיעור של 10% על דירות שהשווי שלהם הוא מעל 15 מיליון .

דירת מגורים לא יחידה - עודכנו מדרגות מס הרכישה לדירת מגורים לא יחידה באופן שעד 1,09 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 5% ועל חלק השווי שמעל 1.09 מיליון ועד 3.268 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 6% ועל חלק השווי שמעל 3.268 מיליון ועד 4.5 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 7% ועל חלק השווי שמעל 4.5 מיליון ועד 15 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 8% ועל חלק השווי שמעל 15 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 10% כאמור לעיל.

השלכות התיקון במס רכישה כל רוכשי מגרשים בהרחבות- שינויים במס רכישה צפויים גם לגבי רוכשימגרשים פנויים (לא מבונים). כידוע נכון להיום מי שרוכש קרקע, לרבות רכישת חלק זכויות הבנייה בלתי מנוצלות בנחלה, משלם 5% מס רכישה.     
בעקבות התיקון, מס הרכישה יעלה מ - 5% ל - 6%, למעט מקרים בהם נרכשה הקרקע לצורך הקמת בית מגורים שאז רוכש שבנה על הקרקע בתוך 3 שנים יקבל החזר מס רכישה של 1%.

השלכות התיקון במס רכישה על רוכשי נחלות - בעת רכישת נחלה רשויות המס עורכות שלושה חישובי מס. האחד, חיוב במס רכישה עבור בית או בתי המגורים בנחלה, לפי מדרגות של דירה יחידה ודירה לא יחידה (בהתאם למצבת הנכסים של רוכש הזכויות). השני, חבות במס רכישה בגין מכירת החלק החקלאי. השלישי, חבות במס רכישה בגין מרכיב זכויות הבנייה.    

בגין מרכיב החלק החקלאי וזכויות הבניה ישלם רוכש הזכויות סך של 6% במקום 5% שחל עד לתיקון. בגין מרכיב דירת המגורים, דירה יחידה ודירה לא יחידה, יחולו המדרגות המעודכנות כפי שהוסבר לעיל.     

השלכות התיקון במס הרכישה ביחס למרכיב דירות המגורים בנחלות, ישפיע על נחלות באזורים רבים ולא רק במרכז הארץ, שכן מרכיב בתי המגורים עולה כדי 75% משווי התמורה, מה שיביא לחבות גבוהה במס רכישה הן בגין מרכיב החלק החקלאי וזכויות הבניה והן בגין מרכיב בתי המגורים בנחלות.

נזכיר, כי מדובר בהצעת חוק שאמורה לעבור בכנסת ובמקומותינו כידוע, ייתכן ויהיו שינויים ועדכונים, עליהם נעמוד בהמשך בהתאם לנדרש.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במיסים ובעסקאות במגזר החקלאי www.lieblaw.co.il
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי