ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
השלכות מס שבח החל מיום 1.1.18
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
מס השבח עולה ב- 2016
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער
טיפים נבחרים
האם יש לשלם היטל השבחה בגין שימוש חורג?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים החלטת מינהל 1180 המתייחסת לבניה למגורים של אגודות ישובים חקלאיים קובעת שינויים משמעותיים בכל הקשור להקצאת מגרשים בהרחבות!!!
החלטת מינהל 1180 המתייחסת לבניה למגורים של אגודות ישובים חקלאיים קובעת שינויים משמעותיים בכל הקשור להקצאת מגרשים בהרחבות!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

כזכור ביום 29.3.09 נחתמה על ידי שר האוצר הקודם החלטת מינהל 1184, הקובעת הקלות בעניין תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל בגין שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש. החלטה זו קובעת הקלות בכל הקשור למגזר העירוני, אך עד ליום זה, פקידי המינהל אינם יודעים לתת תשובה לפונים אליהם בבקשות לקבל היתר בניה, האם החלטה זו חלה על המגזר החקלאי (הרחבות במושבים). משיחות של הח"מ עם פקידי מינהל, עולה, כי הפקידים האמונים על בדיקת הבקשות להיתר בניה ואישורן, ממתינים לקבל הבהרות מהממונים באגף החקלאי בירושלים ובינתיים בקשות רבות עומדות וממתינות!!!

ביום 10.5.09 נחתמה על ידי שר האוצר הנוכחי, החלטת מועצת המינהל 1180 (המבטלת את החלטה 959) הקובעת שינויים בכל הקשור לבנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

החלטה 1180 באה בעקבות כתבות ופרסומים רבים ביחס להתנהלות המינהל והאגודות בכל הקשור לביצוע ההרחבות ובייחוד בעניין פיתוח התשתיות ביישוב והכספים המשולמים בגין דמי פיתוח תשתיות על ידי המומלצים מטעם האגודות. החלטה זו, מעבירה סמכויות ו"כוח" שהיה לאגודת בכל הקשור למתן ההמלצה, אל מינהל וכן אל המועצה האזורית בכל הקשור לפיתוח התשתיות.

החלטה 1180 מבקשת לשים קץ לתשלום כספים אשר התקבלו אצל האגודות במסגרת התשלומים ששולמו על ידי המומלצים, עבור פיתוח התשתיות הציבוריות בהרחבות וקובעת בסעיף 4.8 במפורש, כי על האגודה והמומלץ להעביר למינהל כחלק ממסמכי הבקשה להקצאת המגרש, גם את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח לרשויות המס וזאת על מנת שהמינהל יבדוק כי בחוזה אין תנאים שונים מתנאי ההחלטה וכי לא נגבו כספים במסגרת החוזה מעבר לעלויות פיתוח התשתיות!!!  

עוד נקבע בסעיף 4 להחלטה, כי המועצה האזורית תהיה האחראית בכל מקרה, על ביצוע עבודות הפיתוח וזאת גם במקרה בו היא תפקיד את ביצוע העבודות על הישוב החקלאי.

כמו כן, נקבעה הוראה חדשה, ברוח האמור לעיל, לפיה המינהל יפרסם באתר האינטרנט שלו ויביא לידיעת הציבור, את שווי המגרשים בהרחבה ואת הוצאות הפיתוח שאושרו על ידו ואת האיסור לגבות כספים מעבר לעלויות אלו – וזאת על מנת שלא לאפשר לאגודות לגבות כספים, תוך שימוש בשמות ו/או בהגדרות שונות לכספים המשולמים על ידי המומלצים.

בסעיף 5 להחלטה נקבע במפורש, כי במקום בו המינהל ימצא כי האגודה גובה כספים, מעבר לאמור בהחלטה זו או מתנה את המלצתה בתשלום כספים שלא עפ"י החלטה זו, רשאי המינהל להקצות מגרשים אף ללא המלצה האגודה.

השינוי המשמעותי ביותר אותו מביאה ההחלטה, קבוע בסעיף 5.3.2, לפיו, לא תותר העברת זכויות במשך
5 שנים למקבל מגרש בפטור ממכרז, החל מיום חתימת חוזה החכירה.
המינהל יוכל במקרים חריגים לאשר העברת זכויות במהלך התקופה הנ"ל, בכפוף לתשלום 3% מערך הקרקע לכל שנה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית – הוראה זו באה על מנת למנוע עסקאות בקרקעות המינהל המוקצות למומלצים בהרחבות וזאת בכדי שהמומלץ לא ישיא רווח על קרקעות אלה ולמעשה לא יכול לבצע עסקת יזמות בקרקע המינהל בהרחבה.

יצויין, כי גם בסיפא של החלטה זו, נקבע כי הנהלת המינהל נדרשת לקבוע הוראות ביחס להחלטה זו וגם במקרה זה, יש להמתין ולראות האם פקידי המינהל יקבלו הוראות לצורך ההתנהלות השוטפת וכיצד תשתנה המציאות בכל הקשור למגזר החקלאי וההרחבות במושבים, שכן עד ליום כתיבת מילים אלה, לא התקבלו הוראות ביצוע להחלטה!!!


הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ הינו הבעלים של משרד עורכי דין א. ליבוביץ ושות' המתמחה במינהל מקרקעי ישראל, בעסקאות במגזר החקלאי ובעסקאות נדל"ן ויזמות בתחום המסחרי והמגורים.  

יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי