ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
רפורמה בניהול מקרקעי ישראל
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
החלטת מינהל מקרקעי ישראל 1184 - הבהרות ועדכונים!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
כיצד מחשבים את מס השבח במכירת נחלה עם שני בתים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים מחיר הבירוקרטיה ? - מינהל מקרקעי ישראל עשוי להיתבע על עיכוב אישור עסקאות בהרחבות קהילתיות וגרימת נזקים עצומים למשתכנים
מחיר הבירוקרטיה ? - מינהל מקרקעי ישראל עשוי להיתבע  על עיכוב אישור עסקאות בהרחבות קהילתיות וגרימת נזקים עצומים למשתכנים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

ביום 10.5.09 נחתמה על ידי שר האוצר הנכנס, החלטת מועצת המינהל 1180, מבטלת את החלטות 959 ו- 1110, לפיהן התנהל המגזר החקלאי עד היום בכל הקשור להרחבות.

ההחלטה קובעת שינויים בכל הקשור לבנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ומטרתה, ככל הנראה, להעביר כח וסמכויות חזרה לידי המינהל על מנת לפקח על הליך הקצאת המגרשים על ידי האגודות, לרבות מתן ההמלצות וכיוצ"ב וכן על מנת לוודא, כי הכספים המשולמים על ידי המשתכנים בגין פיתוח תשתיות מגיעים ליעדם.

על מנת להשיג את המטרה של הפיקוח והבקרה על התנהלות האגודות בכל הקשור להקצאות המגרשים, נקבעה הוראה לפיה, על האגודה והמומלץ להעביר למינהל כחלק ממסמכי הבקשה להקצאת המגרש, גם את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח לרשויות המס וזאת על מנת שהמינהל יבדוק כי בחוזה אין תנאים שונים מתנאי ההחלטה וכי לא נגבו כספים במסגרת החוזה מעבר לעלויות פיתוח התשתיות!!!  

כמו כן, נקבעה הוראה חדשה, ברוח האמור לעיל, לפיה המינהל יפרסם באתר האינטרנט שלו ויביא לידיעת הציבור, את שווי המגרשים בהרחבה ואת הוצאות הפיתוח שאושרו על ידו ואת האיסור לגבות כספים מעבר לעלויות אלו – וזאת על מנת שלא לאפשר לאגודות לגבות כספים, תוך שימוש בשמות ו/או בהגדרות שונות לכספים המשולמים על ידי המומלצים.

השינוי המשמעותי ביותר אותו מביאה ההחלטה, הינו, כי לא תותר העברת זכויות במשך
5 שנים למקבל מגרש בפטור ממכרז, החל מיום חתימת חוזה החכירה. כלומר, הואיל וחוזה החכירה נחתם לאחר סיום שלב שלד וגג, ניתן יהיה למכור את הזכויות 5 שנים לאחר סיום שלב זה. הוראה זו באה, ככל הנראה, על מנת למנוע עסקאות בקרקעות המינהל המוקצות למומלצים בהרחבות וזאת בכדי שהמומלץ לא ישיא רווח על קרקעות אלה ולמעשה לא יכול לבצע עסקת יזמות בקרקע המינהל בהרחבה.

בסיפא של ההחלטה, נקבע, כי הנהלת המינהל נדרשת לקבוע הוראות מעבר ליישום החלטה זו בתוך 45 ימים מיום אישור ההחלטה על ידי המועצה. כלומר הוראות המעבר היו אמורות להתפרסם, לכל המאוחר, עד לתחילת חודש יולי שנה זו.
יודגש, כי הוראות המעבר נדרשות על מנת שניתן יהיה לאשר עסקאות העומדות ב"קנה" ולהתאים את נוסח הסכמי החכירה להוראות החדשות שנקבעו בהחלטה ביחס להקצאת המגרשים והעברת הזכויות.


למצער, עד ליום כתיבת מילים אלה, לא פורסמו הוראות מעבר או הוראות אגף חקלאי להחלטה, ועל כן, פקידי המנהל אשר אמונים לטפל במשתכנים ולאשר את עסקאות הקצאת המגרשים, עצרו את הקצאת המגרשים למשתכנים שהופנו למינהל לאחר  ה- 10.5.09!!!

העובדה כי עד למועד זה, לא פורסמו הוראות מעבר להחלטה 1180, הביאה לכך, כי משתכנים רבים לא מקבלים אישורי עסקה בגין הקצאת המגרשים ולא יכולים לחתום על הסכמי פיתוח, עובדה המעמידה אותם כיום מול שוקת שבורה ללא כתובת אליה הם יכולים לפנות בבקשת עזרה.    

מבירורים רבים שנערכו עם פקידי המינהל עולה, כי הפקידים בעצמם פונים לגורמים בהנהלת המינהל ודורשים כי יומצאו הוראות מעבר ויעודכנו הנוסחים של הסכמי החכירה, על מנת שניתן יהיה לאשר עסקאות, אך גם הפניות מצד הפקידים, נופלות על אוזניים ערלות!!!

חשוב לזכור, כי המשתכן הינו בד"כ זוג צעיר המבקש לשדרג את מקום מגוריו או לרכוש נכס באזור כפרי, בפעם הראשונה בחייו, והפגישה הראשונה עם המינהל, הדומה במקרה זה להתנגשות חזיתית הרת אסון, מביאה על המשתכן הפסדים והוצאות שגורמות לנזק כלכלי עמוק וארוך טווח.

אין ספק, כי מדובר בהתנהלות כושלת ולא תקינה של המינהל, אשר בבוא היום, עשוי לקבל לידיו תביעת ענק מצד המשתכנים, אשר ספגו נזקים עצומים בעקבות התנהלות זו.
מציאות עגומה זו , עשויה להביא לתוצאה לפיה כספי משלם המיסים ישמשו בעתיד לתשלום פיצויים למשתכנים הנפגעים ובכך נמצא כולנו נפגעים ישירים ועקיפים של התנהלות כושלת זו של המינהל.

יש להקים קול צעקה ולהורות למינהל להוציא לאלתר הוראות מעבר וכן לאשר באופן מיידי את כל העסקאות העומדות בפתחו של המינהל עוד מיום 10.5.09, המועד בו אושרה ההחלטה.
אנו תקווה כי קריאה זו, תעיר את הדובים משנתם על מנת שלא ייגרמו נזקים נוספים ומיותרים למשתכנים הכבולים בכבלי הבירוקרטיה של המינהל.

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מייצג רוכשים בהרחבות בקיבוצים, מתמחה במינהל מקרקעי ישראל, מיסים והיטלים ובעסקאות במגזר החקלאי ובעסקאות נדל"ן ויזמות בתחום המסחרי והמגורים.  
יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי