ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין
אגודות שיתופיות, מושבים וקיבוצים, מיסוי מקרקעין, מקרקעין
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
מאמרים נבחרים
הרחבות בקיבוצים - המינהל פרסם נוסח חדש של תצהירי אגף חקלאי בהתאם להוראות החלטה 1180 אך לאן נעלמו הוראות המעבר???
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
המסלול החלופי "חכירת משנה" בקיבוץ המתחדש
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
טיפים נבחרים
מוכרים נחלה - היזהרו משיפוץ בית המגורים בעת המכירה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מוכרים נחלה - היזהרו מפיצול בתמורה!!!
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ
מאמרים ביום 28.12.09 התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפיה תוקנה בעלות לחוכרי קרקע למגורים ותעסוקה על קרקעות המדינה
ביום 28.12.09 התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל לפיה תוקנה בעלות לחוכרי קרקע למגורים ותעסוקה על קרקעות המדינה
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט - 2009 , מבקש להקטין את החיכוך בין המינהל לבין ציבור החוכרים, ומטרתו העיקרית היא, העברת הבעלות בנכסים לידי החוכרים, כאשר סדר העדיפות של המינהל הוא, להעניק את הבעלות ללא תשלום לידי  החוכרים בבניה רוויה, בניה נמוכה בפריפריה ובמגרשים קטנים במרכז הארץ.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 28.12.09 מאשרת את רוח החוק וקובעת, כי תוקנה הבעלות לחוכרי קרקע השייכת למדינה ולרשות הפיתוח, אך ביחס לחוכרים של קרקעות בבעלות הקרן הקיימת לישראל, ההחלטה תחול רק לאחר שיתגבשו הסכמות לגבי חילופי שטחים.

הוראות ההחלטה קובעות כי הבעלות בדירות בבניה רוויה מהוונת בכל הארץ, תוקנה ללא תשלום.

לגבי חוכרים של בתים צמודי קרקע הבנויים על קרקע עירונית בגודל של עד 280 מ"ר וקיים ברשותם חוזה חכירה מהוון, נקבע כי הבעלות תוקנה ללא תשלום. לגבי מגרשים שגודלם עולה על 281 מ"ר, נקבע כי הבעלות תוקנה לחוכרים בתשלום בהתאם לטבלת ערכי קרקע שתפורסם על ידי המינהל.

בהתייחס לבתים צמודי קרקע באזורי עדיפות לאומית א', ב' וקו עימות, נקבע הקניית בעלות בפטור מלא.

בהתייחס למגרשים לתעסוקה במרכז הארץ עד 5 דונם ובאזור עדיפות לאומית א' וקו עימות עד 10 דונם, נקבע הקניית בעלות בתשלום בהתאם לטבלת ערכי קרקע שתפורסם.

קטגוריה נוספת שנקבעה הינה, ביחס לחוכרי מגרשים למגורים או תעסוקה שגודלם אינו עולה על 2 דונם, ונרכשו בהם מלוא זכויות הבנייה הקיימות והעתידיות, גם הם יהנו מהקניית בעלות ללא תשלום.

ביחס לתשלום דמי היתר למינהל בגין תוספות בניה, נקבע, כי במגרשים עד 280 מ"ר, גם אם לא שולמו מלוא דמי ההיתר בהתאם להוראות התב"ע בעת הקצאת המגרש לחוכר, אלא שהחוכר שילם את דמי ההיתר רק בגין הבניה בפועל, יינתן פטור מדמי היתר עבור תוספות בניה.

ביחס לחוכרי מגרשים מעל 280 מ"ר אשר לא שילמו את מלוא דמי ההיתר בעת הקצאת המגרש, נקבע, כי חוכרים אלה ישלמו דמי היתר החל מהמטר הראשון בגין תוספות בניה!!!

הוראות ההחלטה אינן מתייחסות כלל לנושא החוכרים בהרחבות במגזר החקלאי ובעניין זה המינהל ממשיך בהפליה רבת השנים בין המגזר העירוני למגזר החקלאי.

יצוין כי גם בקטגוריה של מגרשים עד 2 דונם (לא פורט אם הקטגוריה חלה רק על המגזר העירוני כפי שפורט בקטגוריות האחרות), לא ניתן יהיה להחיל את ההחלטה על רוב החוכרים של המגרשים בהרחבות של מושבים וקיבוצים, הואיל ובגין מירב המגרשים אשר הוקצו לחוכרים בהתאם להחלטות מינהל 612, 737 ו- 959 לא שולמו מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות.

הכותב עו"ד אביגדור ליבוביץ, מתמחה בנושאים של המגזר  החקלאי  

יצירת קשר
שם :*
מייל:*
טלפון:
פרטים:*
הצטרפות לרשימת התפוצה של המשרד
שם :*
מייל:*
* הנני מסכים/ה לקבל לכתובת המייל הנזכרת למעלה עדכונים ומידע בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקו של המשרד.
 פרופיל המשרד |  תחומי עיסוק |  צוות המשרד |  מאמרים |  טיפים |  פרסומים וקטעי עיתונות |  קישורים |  יצירת קשר
ליבוביץ, שער ושות' - משרד עורכי דין
סניף ראשי - מגדל V Tower , בני ברק - רחוב בר-כוכבא 23, מגדל V Tower, קומה 10, בני ברק, טל. 03-5751531, פקס. 03-5751530
סניף צפון - רחוב ארלוזורוב 25, בית עמציון, קומה 4, עפולה
. email: avigdor@lieblaw.co.il
...
powered by law-info - עורכי דין מידע משפטי